William Styron: Viditelná temnota. Paměti šílenství

Kniha známého spisovatele autentickým a odvážným způsobem zaznamenává jako jedna z prvních svého druhu jeho postupný propad do deprese a následnou cestu k uzdravení. Popisuje události od jeho cesty do Paříže v roce 1985, kdy se začal jeho stav povážlivě zhoršovat, a formou koláže zážitků, sebereflexí, spekulací a reportážního líčení odhaluje příčiny a důsledky deprese, poukazuje na roli této nemoci v životě jiných spisovatelů (Camus, Levi, Gary) a osobností, a vůbec otevírá mnohá do té doby spíše přehlížená témata spojená s depresí. Naléhavost umělecké výpovědi je spojena s mnoha praktickými postřehy a úvahami, a i proto se Viditelná temnota, poslední velké dílo Williama Styrona, stala svého druhu klasikou. Doslov ke knize napsal profesor Cyril Höschl.

William Styron (1925-2006) patří k nejvýznamnějším (nejen americkým) spisovatelům 20. století. Je autorem čtyř významných románů Ulehni v temnotách, Zapal tento dům, Doznání Nata Turnera (Pulitzerova cena) a Sophiina volba (National Book Award), novely Dlouhý pochod a množství povídek. Každý z textů je sondou do hlubin lidské duše, hledá odpovědi na náročné otázky holocaustu či otroctví, viny a odpovědnosti.

Více o knize zde.