Využití reflektujících týmů a principů reteamingu ve výuce v sociální práci

Využití reflektujících týmů a principů reteamingu ve výuce v sociální práci