Význam konceptu dynamickej bezpečnosti vo väzenských zariadeniach

Bezpečnosť vo väzenských zariadeniach môžeme vnímať z niekoľkých uhlov pohľadu. Najčastejšie sa v tejto súvislosti reflektuje fyzické poňatie bezpečnosti, resp. statická bezpečnosť. V článku sa zameriavame na koncept dynamickej bezpečnosti (Dunbar, 1985) založený najmä na sociálnej interakcii a vzťahoch vo väzenskom zariadení medzi zainteresovanými stranami (príslušníci, zamestnanci, väznené osoby).

Úvod

Jewkes a Bennett (2008a, s. 263) uvádzajú, že bezpečnosť vo väzenských zariadeniach môže mať rôzne významy, ale vo všeobecnosti pod ňou rozumieme fyzické (statické), procedurálne (organizačné) a dynamické prvky.

Statická bezpečnosť je súbor fyzických opatrení, ktoré slúžia na zamedzenie úteku alebo proti narušeniu vnútornej prevádzky väzenského zariadenia. Do tejto kategórie zaraďujeme napr. elektronické zabezpečovacie systémy, stavebno-ženijné prostriedky, výzbroj a výstroj príslušníkov, vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu, prehliadky a pravidelnú kontrolu stavu početnosti väzenskej klientely a pod. Organizačnú bezpečnosť tvoria vypracované metódy a postupy, podľa ktorých väzenská inštitúcia organizuje svoju prácu, napr. personálny plán, školenia, zvládanie situácií, ktoré nie sú bežnou súčasťou výkonu práce (mimoriadne situácie, bezpečnostné incidenty), plány krízového riadenia a pod.

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné