azyl a ochrana

Liga za ľudské práva (HRL) je občianske združenie, založené v roku 2005 právnikmi a advokátmi, ktorí sa venujú pomoci cudzincom a utečencom na Slovensku. Cieľom združenia je presadzovanie transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky a snaha o posilňovanie postavenia samotných cudzincov a utečencov. V súčasnosti HRL realizuje projekt „Právna poradňa pre azyl“ spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre oblasť vnútorných záležitostí, v rámci ktorého poskytuje bezplatné právne poradenstvo žiadateľom o poskytnutie medzinárodnej ochrany na Slovensku. Právna pomoc je klientom poskytovaná najmä prostredníctvom individuálnych konzultácií v azylových zariadeniach Migračného úradu Ministerstva vnútra SR, ktorý o žiadostiach o udelenie azylu rozhoduje (Záchytný táborZobrazit text