2/2017

Liga za ľudské práva (HRL) je občianske združenie, založené v roku 2005 právnikmi a advokátmi, ktorí sa venujú pomoci cudzincom a utečencom na Slovensku. Cieľom združenia je presadzovanie transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky a snaha o posilňovanie postavenia samotných cudzincov a utečencov. V súčasnosti HRL realizuje projekt „Právna poradňa pre azyl“ spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre oblasť vnútorných záležitostí, v rámci ktorého poskytuje bezplatné právne poradenstvo žiadateľom o poskytnutie medzinárodnej ochrany na Slovensku. Právna pomoc je klientom poskytovaná najmä prostredníctvom individuálnych konzultácií v azylových zariadeniach Migračného úradu Ministerstva vnútra SR, ktorý o žiadostiach o udelenie azylu rozhoduje (Záchytný táborZobrazit text

Problematika uprchlictví nebyla až do nástupu tzv. migrační krize tématem, kterým by se společnost na území ČR nějak významně zabývala. Lze říci, že několik desítek odborníků z řad praktiků a akademiků diskutovalo problémy a výzvy spojené s uprchlictvím a často se (víceméně marně) snažilo upoutat k tomuto tématu pozornost politiků, úředníků, médií i zástupců široké veřejnosti. Přestože ČR disponuje významnou zkušeností s uprchlictvím obyvatel z některých balkánských či kavkazských zemí, před rokem 2015 šlo o marginální téma. Dnes se uprchlictví diskutuje. Vyjadřuje se k němu téměř každý. Výzvy a problémy spojené s uprchlictvím získávají různé významy a není lehké se v nich vyznat. Myslím, žeZobrazit text

SIMI (Sdružení pro integraci a migraci) je lidskoprávní nezisková organizace, která hájí práva migrantů a uprchlíků v České republice již 25 let. Byla založena v Praze v roce 1992 jako „Poradna pro uprchlíky“, s cílem pomáhat příchozím z válkou zmítané Jugoslávie. Pomoc spočívala nejen v poskytování bezplatného poradenství v sídle organizace, ale i přímo v uprchlických táborech na našem území. V současné době už SIMI činnost v uprchlických táborech nevykonává, ale zaměřuje se na poradenství migrantům v pražské kanceláři. Zde jim poskytujeme odborné rady nezávisle na jejich pobytových statusech. Služby SIMI tak jsou přístupné nejen uprchlíkům, ale bez rozdílu všem migrantům, kteří pomoc právě potřebují. Neméně důležitou součástí aktivit SIMI jeZobrazit text

V posledních dvou letech slýcháme a čteme v různých médiích a na sociálních sítích termíny uprchlík, migrant, běženec, cizinec, žadatel o azyl, nelegální uprchlík apod. Lidé, kteří se v problematice neorientují, nemají povědomí o významu těchto výrazů a všechny jim připadají totožné. V České republice existuje několik organizací, které se problematikou zabývají. Tou státní je Správa uprchlických zařízení, která provozuje tzv. přijímací střediska, pobytová střediska, integrační střediska, zařízení pro zajištění cizinců a centra pro integraci cizinců. Bližší informace o činnosti Správy uprchlických zařízení je možné nalézt na www.suz.cz. Já pracuji již více než 15 let s žadateli o udělení mezinárodní ochrany v Pobytovém středisku. To jsou lidé, kteříZobrazit text

Občianske združenie Marginal vzniklo v novembri 2009 pod názvom Marginal – lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bratislava z iniciatívy Fondu sociálneho rozvoja a odborníkov pracujúcich v oblasti pomoci občanov, rodín a komunít ohrozených sociálnou exklúziou. Koncom roka 2012 prešlo občianske združenie zmenou stanov a zmenilo svoj názov na Marginal. Základným cieľom združenia je ochrana, rešpektovanie a podpora ľudských práv, základných slobôd a záujmov predovšetkým tých osôb, ktoré majú obmedzený prístup ku sociálnym, ekonomickým a kultúrnym zdrojom bežne dostupným väčšine občanov. V súčasnej dobe medzi hlavné cieľové skupiny, na ktoré sa občianske združenie Marginal zameriava, sú migranti, najmä skupina utečencov už s priznanou medzinárodnou ochranou, a v danej oblasti realizuje niekoľko projektov. V Slovenskej republike doposiaľ nevznikol ucelenýZobrazit text

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj je sociálne laboratórium, ktoré vytvára a overuje inovatívne prístupy sociálnej práce zamerané na skvalitnenie života sociálne vylúčených a prostredníctvom odporúčaní pre štátne orgány sa ich snaží presadzovať do širokej praxe. Rozumie problémom a potrebám znevýhodnených obyvateľov, vďaka čomu si získalo ich dôveru. Klientom ukazujeme cestu, ako aktívne riešiť svoje problémy a neostať v situácii obete. Sociálne služby poskytujeme komplexne, inovatívne, invenčne a individuálne, pričom uplatňujeme malé, postupné kroky, ktorými klientov vedieme k podstatným, dlhodobým zmenám. Zvolili sme prístup od kolísky po kariéru. Za najspoľahlivejšiu cestu k integrácii považujeme vzdelanie, preto sa venujeme deťom už od troch rokov a robíme všetko preto, abyZobrazit text

Podle slov německé kancléřky Angely Merkelové byl příchod uprchlíků do Německa „těžkou zkouškou“, ve které se podařilo obstát především díky zapojení aktivistů, dobrovolníků a občanské společnosti obecně. Svůj dík kancléřka vyjádřila v mnoha projevech mimo jiné na konci letošního ledna v bavorském Würzburgu[1]. Dobrovolníci v mnoha ohledech nahrazovali a podporovali migrační organizace – podíleli se na bezprostřední pomoci s ubytováním, pomáhali v ubytovacích centrech a významně se zapojili do integračních aktivit. Věnují se doučování němčiny, pomáhají uprchlíkům s komunikací s úřady nebo prostě s orientací v každodenním životě německé společnosti. Do České republiky přišlo nesrovnatelně menší množství uprchlíků. Vytvořily se i u nás nějaké významnější dobrovolnické aktivity? První čeští dobrovolníci v Maďarsku a naZobrazit text

Správa uprchlických zařízení (SUZ) disponuje několika typy zařízení, a to dle právního postavení cizince. Každé zařízení má specifický režim a svá pravidla. Do přijímacího střediska přicházejí klienti dobrovolně a žádají o udělení mezinárodní ochrany, mají motivaci ke spolupráci a integraci do společnosti. Přijímací středisko je uzavřený typ střediska, ve středisku je pracoviště Služby cizinecké policie (SCP), Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) a Zdravotnického zařízení MV (ZZMV). SCP provádí identifikaci a úkony spojené s pobytem klienta, OAMP přijímá žádosti o mezinárodní ochranu, ZZMV provádí povinné zdravotní úkony, SUZ poskytuje klientům služby spojené s jejich pobytem v zařízení. Úkolem SUZ je zajištění základních životních potřeb a možnosti důstojné existenceZobrazit text

Sdružením pro integraci a migraci (dále jen „SIMI“) za 25 let existence prošlo již několik uprchlických vln, ostatně příchozí z válkou zmítané bývalé Jugoslávie dali impulz k zahájení činnosti organizace v roce 1992. Současná celoevropská uprchlická vlna je oproti těm předchozím výjimečná svým rozsahem, ale také podobami mediální, politické a veřejné reflexe. Přestože do České republiky neproudí žádné rekordní množství uprchlíků, téma u nás budí silně polarizované vášně. Pro pracovníka SIMI se bohužel stalo realitou, že nehájí pouze zájmy klientů, ale též sebe před nenávistnými útoky veřejnosti. Na druhou stranu je to právě veřejná solidarita, která usnadňuje řadě našich klientů zvládání obtížných začátků v ČeskéZobrazit text

Téma migrace a uprchlictví je aktuálně velmi diskutované téma, které rezonuje v  české společnosti a rozděluje ji na dva protichůdné tábory. V médiích se šíří různé dezinformace o cizincích, kteří přicházejí do České republiky a jsou prezentováni jako hrozba. Uprchlíci jsou širokou veřejností vnímáni jako vlna, která se na nás nezadržitelně valí ze všech stran. Ale již se nemluví o tom, že v České republice desítky let žijí a tvrdě pracují statisíce cizinců včetně několika tisícovek uprchlíků, kteří se velmi úspěšně integrovali. Nemluví se o konkrétních případech a příbězích lidí, kteří k nám přišli, aby hledali nový domov a nový začátek. Cílem tohoto článku je seznámení s praktickou zkušenostíZobrazit text