azyl

SIMI (Sdružení pro integraci a migraci) je lidskoprávní nezisková organizace, která hájí práva migrantů a uprchlíků v České republice již 25 let. Byla založena v Praze v roce 1992 jako „Poradna pro uprchlíky“, s cílem pomáhat příchozím z válkou zmítané Jugoslávie. Pomoc spočívala nejen v poskytování bezplatného poradenství v sídle organizace, ale i přímo v uprchlických táborech na našem území. V současné době už SIMI činnost v uprchlických táborech nevykonává, ale zaměřuje se na poradenství migrantům v pražské kanceláři. Zde jim poskytujeme odborné rady nezávisle na jejich pobytových statusech. Služby SIMI tak jsou přístupné nejen uprchlíkům, ale bez rozdílu všem migrantům, kteří pomoc právě potřebují. Neméně důležitou součástí aktivit SIMI jeZobrazit text

Občianske združenie Marginal vzniklo v novembri 2009 pod názvom Marginal – lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bratislava z iniciatívy Fondu sociálneho rozvoja a odborníkov pracujúcich v oblasti pomoci občanov, rodín a komunít ohrozených sociálnou exklúziou. Koncom roka 2012 prešlo občianske združenie zmenou stanov a zmenilo svoj názov na Marginal. Základným cieľom združenia je ochrana, rešpektovanie a podpora ľudských práv, základných slobôd a záujmov predovšetkým tých osôb, ktoré majú obmedzený prístup ku sociálnym, ekonomickým a kultúrnym zdrojom bežne dostupným väčšine občanov. V súčasnej dobe medzi hlavné cieľové skupiny, na ktoré sa občianske združenie Marginal zameriava, sú migranti, najmä skupina utečencov už s priznanou medzinárodnou ochranou, a v danej oblasti realizuje niekoľko projektov. V Slovenskej republike doposiaľ nevznikol ucelenýZobrazit text

Podľa najnovšieho výskumu Agentúry EÚ pre základné ľudské práva približne 30 percent žien zažíva alebo zažilo v živote nejakú formu násilia. Trend v uplynulých rokoch sa na Slovensku výrazne nemení, podiel žien zažívajúcich násilie je približne 32 %[1]. Hovoríme o 886 000 ženách, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch. Pri tak vysokom počte žien zažívajúcich násilie sú podporné služby dôležitou súčasťou komplexnej pomoci a ochrany. Bohužiaľ na Slovensku stále máme oblasti, kde absentuje pomoc. Občianske združenie Žena v tiesni (Martin) pracuje v prospech eliminácie násilia páchaného na ženách už viac ako 11 rokov (od 28. 4. 2005). Poradňa je zameraná na pomoc a ochranu žien, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch, a ich detí.Zobrazit text