dovednosti sociálního pracovníka

V tomto příspěvku bych chtěl sdílet své zkušenosti získané v rámci výkonu sociální práce na obecním úřadu, resp. magistrátu. Chtěl bych sdílet, co zohledňuji při řešení jednotlivých sociálních situací klientů a jak postupuji při rozhodování o „správné cestě.“ V praxi sociální práce v rámci obce působím již 20 let. Zastával jsem různé pozice, ať už v rámci přímé práce s klienty, v rámci metodického vedení sociálních pracovníků či pozice manažerské. Aktuálně zastávám pozici vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ale pořád se považuji za sociálního pracovníka – tím jsem byl a budu i nadále.  Na sociální pracovníky jsou obecně kladeny mimořádné nároky, aby jednali „správně“. „Správné“ jednání po nich požaduje společnost, zaměstnavatel a v neposlední řadě legislativa. LegislativněZobrazit text