profil organizace

P3 – People, Planet, Profit je obecně prospěšnou společností, která přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost podporuje sociální, společensky prospěšné a zelené podnikání poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy realizuje tematicky zaměřené projekty provozuje www.ceske-socialni-podnikani.cz, což je největší portál o sociálním podnikání v ČR a tématy s tím navázanými. P3 má rozsáhlé zkušenosti se zapojováním znevýhodněných cílových skupin do procesu sociální a pracovní integrace. Poskytuje podporu jednotlivcům a organizacím v celé ČR, kteří mají zájem o sociální podnikání (jedná se zejména o NNO, sociální podniky a Místní akční skupiny). Opakovaně realizovala projekty s Organizací na pomoc uprchlíkům, v nichž školilaZobrazit text

Sdružení Práh je organizace, která v Brně funguje od roku 1999. Poskytuje pomoc a podporu lidem s dlouhodobým duševním onemocněním z Brna a okolí. Nabízí 6 registrovaných sociálních služeb. Provozuje centrum denních služeb, poskytuje chráněné bydlení, podporu samostatného bydlení, nabízí sociální rehabilitaci či odborné sociální poradenství. Zájemci mohou také využít služby sociálněterapeutických dílen, včetně tréninkové kavárny Café Práh. V zákoně o sociálních službách jsou činnosti sociální rehabilitace definovány poměrně široce, což v oblasti péče o duševní zdraví vedlo k rozvoji různorodého spektra forem naplňování jejího obsahu. Některé služby v jejím rámci rozvíjely ambulantní činnosti zaměřené na kolektivní činnosti, např. vyrábění drobných předmětů, různé výtvarné techniky, čímž spíše směřovalyZobrazit text