resilience

Nízkoprahový klub (NK) Pavlač funguje pod neziskovou organizací Ratolest Brno již 14 let a je rozdělen na 2 části. Klub pro děti je určen klientům ve věku 6-11 let a klub pro mládež je určen pro klienty ve věku 12-26 let, kteří žijí v sociálně vyloučené lokalitě v Brně, a jejichž dětství a dospívání je ovlivněno špatnou sociální nebo finanční situací jejich rodin. Ta bývá způsobena také riziky, která se pojí s daným prostředím (např. zvýšená kriminalita, drogy nebo nezaměstnanost). Klienti nízkoprahového klubu mají často potíže při hledání školy, práce nebo bydlení, stávají se obětí rasismu a diskriminace. Sociální pracovníci s klienty řeší jejich problémy a zároveň jimZobrazit text