TESSEA

Tematická síť pro sociální ekonomiku (zkratka TESSEA), byla založena v roce 2009 jako neformální názorová platforma v rámci stejnojmenného projektu, který byl realizován Novou ekonomikou, o. p. s. Platforma sdružovala podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké školy, ale také jednotlivce, již měli společný zájem prosazovat sociální ekonomiku a sociální podnikání v České republice. Její aktivity byly velmi blízké spolkové činnosti, existovala však bez samostatné právní subjektivity. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení informovanosti o sociální ekonomice, a to prostřednictvím sdružovacího a odborného působení. Sdružovací činnost byla zaměřena na osvětu a šíření informací, odborná se odvíjela v pracovních skupinách, které byly vytvořeny z expertů na konkrétní témata. Jednou z expertek byla Petra Francová, která koordinovalaZobrazit text