Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie
O čem se mluví
Spolupráce intervenčního centra a Policie České republiky je pro...
Fakta, legislativa, dokumenty
Oznamovací povinnost vyplývající z trestního zákoníku a...
Inspirace pro praxi
Krízová poradňa pre ženy zažívajúce násilie v párových...

  • časopis Sociální práce/Sociálna práca
  • děti a PC kurz
  • občanské poradenství
  • dobrovolnictví v nemocnici
  • dítě v ústavu
 

Recenze

Lukáš Blinka: Online závislosti Anna Jašková, Beáta Balogová: Vybrané aspekty mobbingu z pohľadu sociálnej práce Ladislav Vaska: Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými Naděžda Špatenková et al.: O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie Jindřich Racek, Hana Solařová, Alena Svobodová: Vyhodnocování potřeb dětí Pawel Czarniecki: Súčasné problémy teórie a praxe sociálnej práce v Poľsku

… další recenze

Aktuální výzkumy

IKSP (prosinec 2016): Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody – kriminologická analýza IDEA (prosinec 2016): Světové srovnání českých a slovenských časopisů podle indikátorů Impact Factor (IF) a Article Influence Score (AIS) VÚPSV (prosinec 2016): Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob vyloučených z bydlení VÚPSV (prosinec 2016): Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014 – 2020 IDEA (květen 2016): Dopad daní a dávek na příjmovou nerovnost a relativní chudobu v České republice VÚPSV (březen 2016): Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

… další výzkumy

Poslední komentáře k článkům

Tomáš Novák komentuje článek: Nedobrovolná hospitalizace psychiatrických pacientů v ČRVilem Antonin Munya komentuje článek: Nedobrovolná hospitalizace psychiatrických pacientů v ČRZuzana Surová komentuje článek: PaedDr. Marie Vorlová zemřela náhle po krátké nemoci 5. září 2016Marie Vrtišková komentuje článek: PaedDr. Marie Vorlová zemřela náhle po krátké nemoci 5. září 2016Libuše Zimmelova komentuje článek: PaedDr. Marie Vorlová zemřela náhle po krátké nemoci 5. září 2016Josef Fučík komentuje článek: Sociální pracovníci za nerozdělené lidstvo


Nabídka nových knih

obalka
Cyklus života
Erel Shalit
obalka
Řekni to jinak
Carl Alasko
obalka
Jak být milejší
Karel Nešpor
obalka
Průvodce...
Tatjana Šišková...
obalka
Vlastivědná...
Klára Cingrošová...
obalka
Cesta k vibrují...
Leslie Lowen...
obalka
Jak se stát...
Zbyněk Vybíral

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace