Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/5 - Expertní a participativní přístup »

Lenka Dvořáková, Mirka Nečasová

Mediace jako metoda sociální práce, nebo samostatný vzor jednání?


Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Lenka Dvořáková je postgraduální studentkou oboru sociální práce na Katedře
sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Oblastí jejího
výzkumného zájmu je institucionalizace mediace a dilemata sociálních pracovníků. Ve spolupráci
s Katedrou geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a brněnskou pobočkou
výzkumného Ústavu geoniky Akademie věd České republiky se jako sociolog věnuje modelům
péče o lokality zapsané v seznamu UNESCO a scénářům krizového řízení.
 
PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociální politiky
a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde vyučuje předměty
zaměřené na filosofii a etiku v sociální práci, supervizi, vyjednávání a mediaci a kariérové
poradenství. Katedru zastupuje v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci. Od roku 2008 je
mediátorkou Mediačního centra v Brně. Oblastmi jejího výzkumného a vědeckého zájmu jsou
etika v sociální práci, supervize, občanské poradenství, vyjednávání a mediace. Spolupracuje
s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, kde se věnuje problematice sociální
integrace imigrantů v ČR, roli lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování
v České republice, etickým dilematům a proměnám profesních hodnot v sociální práci.

Abstrakt:

CÍLE: Autorky se v textu věnují problému vztahu mediace a sociální práce, konkrétně se ptají, jaké je místo mediace v sociální práci, zda se jedná o nezávislý samostatný vzor jednání, nebo o specifickou metodu sociální práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problém je nahlíženo s využitím konceptu vytváření profesní identity z hlediska teoretického zázemí mediace a historické perspektivy uplatňování mediace v české společnosti a specificky v sociální práci. METODY: Cílů výzkumu je dosahováno prostřednictvím analýzy dokumentů, konkrétně akademických textů o mediaci, legislativních textů upravujících výkon mediace v ČR a textů hovořících o využití mediace v praxi sociální práce a dalších oborů. VÝSLEDKY: Bylo třeba rozlišit jednotlivé mediační styly, protože autoři píšící o mediaci často zaměňují mediaci za facilitativní mediační styl. Mediace se v ČR historicky vyvíjela především v rámci profese sociální práce a využití mediace v sociální práci může být pojímáno jako samostatný vzor jednání (především evaluativní a částečně facilitativní mediace) i jako specifická metoda sociální práce (facilitativní mediace, transformativní mediace a mediace narativní). IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: V sociální práci panuje nejistota ohledně kompetencí sociálních pracovníků k uplatnění mediace, proto není plně využíván její potenciál na pomoc klientům. Východiskem by mohlo být absolvování dalšího vzdělávání v mediaci tak, aby školený sociální pracovník ‒ mediátor vykonával mediaci v rámci podpory širší škály interakcí, která je v sociální práci běžná.

Klíčová slova:

mediace, identita, mediační styl, metoda sociální práce, profese, zákon o mediaci

Podobné články

O čem se mluví Mediální kauzy sociální práce, jejich rizika a příležitosti
O čem se mluví Komora jen zvýší skupinové sobectví v sociální práci
Akademické články Sociální práce s oběťmi trestných činů zajišťovaná státem: Od individuální práce s obětí trestného činu po podporu funkčního systému pomoci
Inspirace Je sociální pracovník renesanční člověk?
Inspirace Konflikty rodinné mediace pod vlivem proměn společnosti


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace