Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/5 - Expertní a participativní přístup »

Miloš Votoupal, Vojtěch Krystek

Pohled rodičů seniorského věku neformálně pečujících o dospělé s mentálním handicapem na vlastní životní situaci


Medailon autora:

Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D., je odborným asistentem Katedry sociální práce a sociální politiky
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Oblastí jeho výzkumného zájmu je inkluze
osob s mentálním handicapem a dále pak oblast teorií a metod sociální práce, s důrazem na téma
participace klientů na rozhodování o jejich životě.
 
Mgr. Vojtěch Krystek, DiS., pracuje v Arcidiecézní charitě Olomouc. Oblastí jeho zájmu je
problematika potřebnosti institucionalizace neformálních pečovatelů v seniorském věku o osoby
s mentálním handicapem a dále pak oblast zavádění Plánování zaměřeného na člověka pro osoby
s mentálním handicapem do praxe.

Abstrakt:

CÍLE: Text vychází z předpokladu, že rodiče seniorského věku, kteří pečují o své dospělé děti s mentálním handicapem, jsou pro sociální práci doposud neviditelnou cílovou skupinou. Cílem textu je přinést odpověď na otázku: Jak subjektivně prožívají vlastní životní situaci senioři, neformální pečovatelé o dospělé lidi s mentálním handicapem? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Výzkumné šetření a interpretace jeho zjištění vychází z modifikované teorie sociálního fungování a konceptu neformálního pečovatele dle COFACE. METODY: Pro zodpovězení otázky bylo provedeno kvalitativní výzkumné šetření se čtyřmi osobami, které jsou neformálními pečovateli. VÝSLEDKY: Jako pro respondenty společná témata byla identifikována sociální izolace, nedostatek podpory a nedostupnost služeb. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Domníváme se, že by měla existovat jasně stanovená politika podpory neformálních pečovatelů skrze komunitní služby.

Klíčová slova:

sociální práce, mentální handicap, neformální pečovatelé, podpora

Podobné články

Akademické články Výzkumy v oblasti neformální péče o seniory v České republice na počátku 21. století
Akademické články Péče o osoby s těžkým sluchovým postižením na přelomu 19. a 20. století
Akademické články Identifikace potřeb rodinných příslušníků v domácí paliativní péči
Akademické články Formální podpora rodičů s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků
Fakta, dokumenty, legislativa Lidem se zdravotním postižením usnadní orientaci v systému příručka MPSV


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace