Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Kurátor pro mládež (Praha)

Druh: nabízím práci

Popis:
 
Úřad MČ Praha 13 oznamuje volné pracovní místo na pozici kurátor/ka pro mládež v odboru sociální péče (úředník/úřednice) pracovní poměr na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou.
 
Druh práce:
 • činnosti spojené s výkonem sociálně-právní ochrany nezletilých dětí v rozsahu stanoveném z. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu humanitního zaměření (obory zaměřené na sociální práci v souladu s ust. § 110 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plat. znění)
 • vyšší odborné vzdělání (obory zaměřené na sociální práci v souladu s ust. § 110 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plat. znění) – kvalifikační požadavek zmírněn v souladu s § 3 odst 3. NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veř. službách a správě v platném znění s ohledem na předchozí výběrové řízení) • znalost zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • praxe v obdobné pozici výhodou
 • schopnost jednat s lidmi
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům
 • ovládání jednacího jazyka
 • flexibilita
 • platové zařazení: třída 11 dle z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, katalogu prací NV č. 399/2017 Sb. v platném znění a NV č. 340/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Benefity:

 • stravenky
 • příspěvek na penzijní pojištění
 • 6 dní pracovního volna za rok při krátkodobých zdravot. potížích (tzv. sick days)

K přihlášce uchazeč přiloží:

 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
 • aktuální výpis z rejstříku trestů (originál nebo úředně ověřenou kopii)

Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé poštou na adresu: Městská část Praha 13 Úřad městské části Praha 13 oddělení personální a platové Sluneční náměstí 2580/13 Praha 5 nebo doručené osobně do podatelny úřadu nejpozději do uzávěrky dne 14. 12. 2018. Obálku označte slovy: „pracovní místo: OSP-kurátor pro mládež (doba určitá)“.


Kontaktní e-mail: moravcovaj@p13.mepnet.cz
Další informace: https://www.praha13.cz/Oznameni-o-volnem-pracovnim-miste-odbor-socialni-pece-kurator-ka-pro-mladez-doba-urcita-5.html
Datum zveřejnění: 3.12.2018

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell
obalka
Psychodiagnostika...
Elena Lisá
obalka
Jak mi dneska je?
Thomas Prünte
obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace