Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Sociální pracovník/zástupce vedoucí (Hradec Králové)

Druh: nabízím práci

Popis: Charakteristika pozice: v době nepřítomnosti vedoucí zajišťuje provoz střediska, podílí se na tvorbě a aktualizaci metodik v souladu se standardy kvality sociálních služeb, SPOD, zajišťování a odborné vedení studentských praxí, stáží ve středisku, pracuje s ohroženými dětmi a s jejich rodinami převážně v terénu, v jejich přirozeném prostředí – v programu Sanace rodiny, poskytuje sociální služby a činnosti v rámci sociálně právní ochrany dětí, jedná se zájemci o službu, uzavírá smlouvy, realizuje individuální plánování a vyhodnocování v rámci přímé práce, spolupracuje s návaznými organizacemi, zpracovává administrativu spojenou s výkonem přímé práce, ambulantní poskytování služby v Hradci Králové, terénní poskytování služby v rámci Královéhradeckého kraje. Nabízíme: pravidelné týmové, popř. individuální supervize; intervize, metodické konzultace; prostor pro seberealizaci ve stabilní organizaci (fungujeme přes 20 let); pružnou pracovní dobu; zajímavé platové ohodnocení; benefity: 25 dní dovolené, další mimořádné možnosti vzdělávání, 3 dny indispozičního volna. Požadujeme: VŠ nebo VOŠ v oboru sociální práce, sociální nebo speciální pedagogika dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; trestní bezúhonnost; samostatnost a spolehlivost; chuť k dalšímu vzdělávání a profesnímu rozvoji; řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič; schopnost práce na PC na uživatelské úrovni; dovednost pracovat v týmu; dobré komunikační schopnosti. Náležitosti přihlášky do výběrového řízení: strukturovaný životopis s prohlášením: „Souhlasím s poskytnutím osobních údajů uvedených v tomto životopise a jejich schraňováním pro účely výběrového řízení Salinger,z. s.“; motivační dopis v rozsahu 0,5 – max. 1 A4 s osnovou: - Jaká je vaše motivace pro práci ve středisku Triangl? - Co pro vás znamená práce s rodinou a co vnímáte jako její nedílnou součást? - Jak/ Čím můžete přispět k činnosti střediska?; kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti, popř. výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců. Přihlášky zasílejte do 22. 2. 2019 (včetně) na e-mail: triangl@salinger.cz. K ústnímu pohovoru budou pozváni/y pouze vybraní/é uchazeči/ky. Výběrové řízení proběhne ve dnech od 25. 2. – 27. 2. 2019. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas s použitím svých osobních údajů za účelem výběrového řízení. Salinger, z.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči/ky nenaplní očekávání organizace. Pokud nebude přihláška obsahovat výše uvedené náležitosti, nebude uchazeč přizván k výběrovému řízení. Osobní dokumenty uchazečů se bezprostředně po ukončení výběrového řízení vracejí na základě žádosti zpět uchazečům nebo se skartují.


Kontaktní e-mail: triangl@salinger.cz
Další informace: http://www.salinger.cz/common/cms_files/VR_ZASTUPCE_Triangl.pdf
Datum zveřejnění: 12.2.2019

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace