Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Sociální pracovník - veřejný opatrovník (Praha)

Druh: nabízím práci

Popis: Městská část Praha 13 Úřad městské části Praha 13 vyhlašuje dne 17. 9. 2019 v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výběrové řízení na obsazení pracovního místa SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK-VEŘEJNÝ OPATROVNÍK v odboru sociální péče místo výkonu práce: Praha pracovní poměr: na dobu neurčitou platová třída: 11 (dle NV č. 263/2018 Sb,. o plat. poměrech zam. ve veř. službách a správě) Druh práce: sociální práce a výkon veřejného opatrovnictví, zajišťování odborných a specializovaných agend veřejného opatrovníka Požadavky: - vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání humanitního zaměření (obory zaměřené na sociální práci v souladu s ust. § 110 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plat. znění) - dosažení 18 let věku - občan ČR - nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk - svéprávnost - bezúhonnost - schopnost jednat s lidmi, empatie Výhodou: - praxe v obdobné pozici - zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) na úseku veřejného opatrovnictví Benefity: - zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty - přátelský kolektiv - příjemné, moderní pracoviště na Slunečním náměstí - přímo na stanici metra B „Hůrka“ - 5 týdnů dovolené - 6 dní indispozičního volna (tzv. sick days) - možnost individuálního nastavení pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné) - školení - stravenky - příspěvek na penzijní pojištění - příspěvky při životních a pracovních výročích - příspěvek na dětskou rekreaci - možnost rekreace ve vlastním rekreačním zařízení ve Vrchlabí Přihláška musí obsahovat: - jméno, příjmení, titul - datum a místo narození - státní příslušnost - adresa trvalého pobytu - číslo občanského průkazu - telefonický kontakt - datum a podpis K přihlášce je nutno připojit: - strukturovaný profesní životopis - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřenou kopii) - výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo úředně ověřenou kopii) - popř. osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních Přihlášku s požadovanými doklady, v obálce označené „Výběrové řízení– OSP sociální pracovník-veřejný opatrovník“ doručte nejpozději do 3. 10. 2019 na adresu: Úřad městské části Praha 13 Odbor-kancelář tajemníka Ing. Jaroslav Mareš Sluneční nám. 2580/13 158 00 Praha 5 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. V Praze dne 17. 9. 2019 Ing. Jaroslav Mareš v. r. tajemník Úřadu městské části Praha 13 Kontakt: Jana Moravcová,  235 011 236 Vyvěšeno: 17. 9. 2019 Sejmuto: 3. 10. 2019


Kontaktní e-mail: moravcovaj@praha13.cz
Další informace: https://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-odbor-socialni-pece-soc-pracovnik-verejny-opatrovnik-7.html
Datum zveřejnění: 17.9.2019

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace