Subjektivní vnímání etických problémů sociálními pracovníky ve veřejné správě / sociálními kurátory pro dospělé

Subjektivní vnímání etických problémů sociálními pracovníky ve veřejné správě / sociálními kurátory pro dospělé

Subjektivní vnímání eticky problematických situací sociálními pracovníky může být v mnoha případech odlišné od teoretických východisek etiky v sociální práci. Sociální pracovník...
Číslo 5/2022 v edičním plánu

Číslo 5/2022 v edičním plánu

Do redakčního edičního plánu jsme přidali nové číslo – konkrétně číslo 5/2022 s tématem Supervize. Zde si můžete prohlédnout ediční...
Zřizování přístupů do online archivu

Zřizování přístupů do online archivu

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně předplatného bychom rádi připomněli všem zájemkyním a zájemcům o předplatné některé důležité lhůty. Přístupy...
Týden sociálních služeb vyvrcholil XII. kongresem poskytovatelů sociálních služeb

Týden sociálních služeb vyvrcholil XII. kongresem poskytovatelů sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pořádá v rámci Týdne sociálních služeb ČR, který vyhlašuje tradičně spolu s Ministerstvem práce a sociálních...