ASVSP slaví 30. narozeniny!

DĚKUJEME ČLENŮM ASVSP ZA JEJICH ANGAŽOVANOST A PŘÍSTUP VE VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE. PŘEJME SI, ABY SE NÁM I NADÁLE DAŘILO SPOLEČNĚ
PROSAZOVAT PROFESNÍ ZÁJMY SOCIÁLNÍ PRÁCE.

Alan Křišťan: poselství “aesveespeackému národu”
“Milé kolegyně a kolegové, díky všem se kterými jsem měl možnost v uplynulých letech spolupracovat v oblasti vzdělávání v sociální práci i oblastech příbuzných. Byl bych velmi rád, kdyby se nám i dále dařilo společně rozvíjet pojetí sociální práce, které považuje odbornost a lidskost za dvě stejně důležité složky našeho oboru. Přeji nám všem potřebnou tvořivost k hledání účinných nástrojů pro kultivaci obou složek. Těším se další setkávání se všemi! 
Alois Křišťan”

Tatiana Matulayová:
Postavení a role Asociace vzdělavatelů v sociální práci v ČR se v posledních letech
výrazně proměnili. Je obdivuhodné, že členské školy vytrvaly v úsilí přispívat k rozvoji
profese sociální práce kvalitním terciárním vzděláváním a vydáváním časopisu Sociální
práce/Sociálna práca. Ať nás 30 let úspěšného působení asociace motivuje k další
činnosti a spolupráci s našimi partnery při naplňování poslání profese sociální práce.

Adéla Michková :
„Budoucnost není místem, ke kterému kráčíme, ale které tvoříme. Cesty k ní nehledáme,
ale vytváříme; a jejich vytvářením se proměňuje jak tvůrce, tak cíl cesty.“ (Peter Ellyard)
Přeji ASVSP, aby i v dalších letech stavěla cesty vedoucí k budoucnosti sociální práce.
Děkuji všem, kdo se na tomto společném konání podílejí. A je mi ctí, že mohu být
součástí.

Přání od zástupců profesních spolků:

Andrea Tajanovská, předsedkyně Profesního svazu sociálních pracovníků
v sociálních službách APSS ČR
Vážení a milí přátelé a kolegové z Asociace vzdělavatelů v sociální práci, ráda bych vám popřála k třicetinám Vaší Asociace a poděkovala vám, že se po celou dobu existence věnujete vzdělávání budoucích i stávajících sociálních pracovníků. Přeji vám za Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR, ať se Vám daří další desítky let rozvíjet zájem studentů o sociální práci a hledat nové a inovativní cesty vzdělávání v naší profesi.
 
Sociální práci jako obor čekají zajímavé výzvy, alespoň tak to cítíme v českých sociálních
službách, ve kterých působí nejvíce sociálních pracovníků v České republice. Tak ať se
Vám daří přenášet nové trendy a společenská očekávání od sociální práce do vzdělávání
a podporovat studenty v osvojování si profesních kompetencích, které jim napomohou
uspět ve své profesi a být nedílnou součástí komunity statečných, profesně zdatných a
odhodlaných sociálních pracovníků.
Děkujeme.
 
Pavel Pěnkava, předseda Společnosti sociálních pracovníků ČR
Prostřednictvím Společnosti sociálních pracovníků ČR, z.s. bychom chtěli popřát Asociaci
vzdělavatelů v sociální práci k významnému 30. letému výročí. Vnímáme, že bez asociace
by prestiž a míra profesionality oboru sociální práce byla výrazně nižší. Jsme si vědomi, že
bez veškerých aktivit, školení, reflexe a podpory bychom ztratili tak důležitého partnera v
daném oboru. Význam vzdělávání je nejpodstatnější pro budoucí sociální pracovníky, kteří
poskytují podporu a pomoc osobám v tíživé sociální situaci. A proto jsme rádi, že asociace
existuje a má dlouhodobou tradici. Přejeme do dalších 30ti let sílu a energii, pořád stálé
profesionály a kreativní nápady metod vzdělávacího procesu. 
Děkujeme a moc si vážíme dosavadního přístupu.


Šárka Vlková, předsedkyně Profesní komory sociálních pracovníků.
Přejeme ASVSP do dalších let mnoho odborných úspěchů nejen na poli vzdělávání
nových kolegů. Přejeme vzdělávání s vizí, která bude rámována profesním zákonem a
těšíme se na další spolupráci. Tým Profesní komory sociálních pracovníků.