2/2018

Stárnutí

31.3.2018 Leoš Zatloukal, Lenka Tkadlčíková recenzovaný článek

Článek se zaměřuje na koncepty „pomoci“ a „kontroly“ v kontextu poradenství z perspektivy přístupu zaměřeného na řešení. Cílem textu je popsat několik teoretických modelů, které mohou být užitečné pro reflexi „pomoci“ a „kontroly“, a zároveň jsou kompatibilní s principy a důrazy zvoleného přístupu.Zobrazit text

31.3.2018 Veronika Benešová, Edita Šmidmajerová recenzovaný článek

Text se zaměřuje na syndrom vyhoření jako účinný nástroj v prevenci syndromu vyhoření, včetně orientace na rizikové skupiny lidí, které nejčastěji syndrom vyhoření postihuje.Zobrazit text

31.3.2018 Jana Růžičková, Monika Punová recenzovaný článek

Předkládaný empirický text hledá odpovědi na základní výzkumnou otázku „Jaký mají postoj k doprovázení svých členů v obtížných životních situacích činovníci vybraných skautských oddílů a členové oddílů?“Zobrazit text