Ekonom / ekonomka (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy hledá nové kolegyně a kolegy na volné pozice ekonom / ekonomka v odboru sociálních věcí. Pracovní poměr úředníka / úřednice bude sjednán na dobu určitou, po dobu realizace projektů v rámci výzev „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“ a „Podpora procesů ve službách“

Co Vás na této pozici čeká

 • posuzování požadavků příspěvkových organizací financovaných v rámci realizace projektů
 • zpracovávání statistických údajů za příspěvkové organizace a vyhodnocování ekonomických ukazatelů
 • zajištění finančního řízení projektů a jednotlivých aktivit v přípravné a realizační fázi
 • zajišťování činností souvisejících se správou svěřeného rozpočtu
 • evidence smluv

Bližší informace o pracovní náplni naleznete v úplném oznámení v přehledu volných míst na kariérních stránkách kariera.praha.eu.

Požadované vzdělání a kvalifikace

 • vysokoškolské vzdělání Mgr. / Bc.

Dále požadujeme

 • znalost problematiky projektů financovaných z EU
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (zejména MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet)
 • komunikační schopnosti, včetně vyjadřovacích schopností v písemném i mluveném projevu
 • samostatné rozhodování a řešení problémů, analytické schopnosti

 Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá český jazyk.

Nabízíme

 • pracovní poměr na dobu určitou po dobu realizace projektu nejdéle do 31. 12. 2022.
 • pracovní úvazek 20 hodin týdně. pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příloha 1), osobní ohodnocení po zkušební době
 • pracoviště v centru Prahy
 • další vzdělávání včetně jazykových kurzů, benefitový systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka), příspěvek na stravování a penzijní připojištění, dětské skupiny pro děti zaměstnanců a řadu dalších zajímavých benefitů

Bližší informace naleznete na našich kariérních stránkách.

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem prosím zasílejte 17. května 2021.

Do předmětu zprávy uveďte: „Volné místo – ekonom/ka/SOV/DU/3084/VM17/21/Se“

Úplné oznámení o volném místě naleznete rovněž na úřední desce hlavního města Prahy na www.praha.eu.