Metodik / metodička integrované komunitní podpory (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy obsazuje pracovní místo metodik / metodička integrované komunitní podpory  v odboru sociálních věcí.

Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Stručná charakteristika práce

 • metodická, poradenská a konzultační činnost v oblasti sociálních služeb péče v rámci projektu „Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“
 • zavádění a ověřování standardů procesu vytvoření nového systému integrované komunitní podpory
 • mapování dostupných služeb včetně jejich aktuální kapacity s ohledem na budoucnost,
 • mapování poptávky po podpůrných službách
 • zpracovávání metodických pokynů ke standardům kvality sociálních služeb
 • vytváření strategických rozvojových dokumentů projektu
 • metodická činnost v oblasti vykazování výkonů přímé péče v sociálních službách
 • koordinace podmínek a nastavování procesů pro vznik nových sociálních služeb pro osoby se specifickým typem postižení
 • poradenská pomoc občanům hlavního města Prahy týkající se možností využívání služeb sociální péče
 • poradenská pomoc ve vztahu k poskytovatelům sociálních služeb péče

Požadujeme

 • VŠ vzdělání Mgr. / Bc. nebo VOŠ při současném splnění podmínek pro odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka (§ 110  odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, orientace v systému poskytování služeb sociální péče
 • znalost Standardů kvality sociálních služeb
 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejm. Word, Excel, PowerPoint; Internet)
 • komunikační schopnosti a dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • samostatné rozhodování a řešení problémů, analytické schopnosti

Vítána

 • praxe/zkušenosti s vytvářením procesních modelů a metodik a/nebo koordinací zdrojů podpory v sociální a zdravotní oblasti
 • odborná způsobilost pro výkon správní činnosti na úseku sociálních služeb4) 

 Co Vám nabízíme?

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě1) 11, struktura platu: základní plat (22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelé praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • pružnou pracovní dobu
 • možnost občasné práce z domova
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, možnost využití dvou dětských skupin pro děti zaměstnanců
 • systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • pracoviště v centru Prahy

 Úplné znění oznámení o volném místě naleznete na úřední desce nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy, včetně informací o odměňování, dalších pracovních podmínkách a zaměstnaneckých benefitech.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/index.html

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem v českém jazyce5) prosím zasílejte na adresu kariera.magistrat@praha.eu. Do předmětu zprávy uveďte: „Volné místo na dobu určitou- metodik/metodička integrované komunitní podpory/SOV/VM 43/21/Se“

Ing. Alfréd Richter, tel.: +420 236 004 418

Pracovní nabídka je platná po dobu vyvěšení oznámení na úřední desce hl. m. Prahy.