Referent / referentka náhradní rodinné péče (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy obsazuje pozici referent / referentka náhradní rodinné péče v odboru sociálních věcí, na dobu určitou.

Stručná charakteristika práce: 

 • Odborné posuzovaní žadatelů a dětí pro potřeby zprostředkování náhradní rodinné péče, výběr vhodných osvojitelů a pěstounů pro konkrétní dítě, včetně zajišťování poradenské pomoci osvojitelům a pěstounům.
 • Zajišťování metodických a analytických činností na úseku náhradní rodinné péče.

Požadujeme: 

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském studijním programu s ověřením odborné způsobilosti zkouškou u Ministerstva vnitra ČR, pokud uchazeč nedosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v ČR při současném splnění podmínek pro odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 
 • znalost související legislativy, zejména znalost

  • zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platné znění 
  • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
  • zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vše v platném znění 
  • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
  • zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění 
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet) 
 • organizační a komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu

Výhodou: 

 • praxe na úseku sociálních služeb 
 • znalost zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění • znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění 
 • úspěšně složená zkouška odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, pro výkon správní činnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání)

Co Vám nabídneme? 

 • plný pracovní úvazek, pružnou pracovní dobu 
 • zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příloha 1), osobní ohodnocení po zkušební době
 • pracoviště v centru Prahy 
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna 
 • benefitový systém Cafeteria 
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka) 
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění 
 • zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás pracovní pozice zaujala, budeme se těšit na Vaši písemnou nabídku se strukturovaným profesním životopisem zaslanou do 10. února 2020 na adresu uvedenou v oznámení o volném pracovním místě, které je uveřejněno na naší úřední desce na www.praha.eu nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy na kariera.praha.eu.

e-mail: kariera.magistrat@praha.eu
web: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/index.html