Referent / Referentka registrace sociálních služeb (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně obsazujeme ve výběrovém řízení pozici  referent / referentka registrace sociálních služeb v odboru sociálních věcí (kód 3024).

Co Vás na této pozici čeká

 • komplexní výkon registrace v rámci poskytování sociálních služeb
 • posuzování podmínek pro poskytování sociálních služeb při posuzování žádosti o registraci, kontrola jejich plnění
 • dohled nad poskytováním sociálních služeb
 • provádění kontrol, ukládání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole
 • zpracování podkladů pro úkony rozhodnutí ve správním řízení v oblasti registrace sociálních služeb
 • zpracování statistických přehledů a výkazů na úseku sociálních služeb
 • vedení agendy registru poskytovatelů sociálních služeb
 • komplexní zajištění agendy stížností v oblasti plnění registračních podmínek sociálních služeb
 • analytická činnost v oblasti sociálních služeb (hodnocení služeb, kontrolní činnost) včetně místních šetření
 • poskytování součinnosti při řízení o přestupcích

Jaké máme požadavky? 

 • VŠ/VOŠ vzdělání a odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka (§ 110  odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)
 • znalost související legislativy, zejména znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vše v platném znění
 • znalost zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet)
 • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • organizační schopnosti
 • samostatnost, zodpovědný přístup

Uvítáme

 • odborná způsobilost pro výkon správní činnosti na úseku sociálních služeb
 • praxi v oblasti sociálních služeb
 • praxi ve veřejné správě

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Co Vám nabízíme? 

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, základní plat v rozpětí od 22.980 Kč do 33.790 Kč podle započitatelé praxe, osobní příplatek po zkušební době (do výše 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • pracoviště v centru Prahy
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta)
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením,
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu (Volná místa na HMP) a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 26. 8. 2021 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny.