Sociální kurátor a poradce pro národnostní menšiny (Praha)

Sociální kurátor/ka – poradce pro národnostní menšiny odboru sociálních věcí

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání v oborech dle zákona o sociálních službách;
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 26.000,- až 37.000,-; osobní ohodnocení; zvláštní příplatek;
Popis práce: zajišťování a poskytování sociální práce v oddělení sociální prevence; po zkušební době lze podat žádost o přidělení služebního bytu;
Další požadavky a náležitosti: https://www.praha1.cz/urad/volna-pracovni-mista/
Podávejte do: 26.01.2024