Specialista / specialistka projektu (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy obsazuje na dobu určitou pracovní místo specialista / specialistka projektu v odboru sociálních věcí .

Stručná náplň práce:

 • stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů
 • zpracování a vyhlašování výzev pro předkládání žádostí o podporu projektu
 • poskytování konzultací a metodické podpory žadatelům při přípravě a v průběhu realizace projektů
 • kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí předložených žádostí o podporu projektu
 • zajišťování interních a externích hodnocení žádostí o podporu projektu
 • příprava podkladů pro jednání přezkumné komise
 • zajišťování informování žadatelů o výsledku výběrového procesu
 • zpracování a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpory
 • posuzování úplnosti a správnosti řešení finančních problémů v oblasti sociálních služeb ve vztahu k platné právní úpravě, zajišťování kontroly efektivity využití poskytnutých finančních prostředků, kontrola realizace projektů z finančního hlediska

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost

Požadavky

 • VŠ vzdělání Mgr. / Bc.
 • prokazatelné zkušenosti s implementací projektů a/nebo finančním řízením projektů financovaných z operačních programů EU
 • zkušenosti s ISKP systému MS2014+
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejm. Word, Excel, PowerPoint; Internet)
 • komunikační schopnosti a dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném projevu
 • samostatné rozhodování a řešení problémů, analytické schopnosti

Vítána

 • znalost související legislativy, zejm. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 320/2021 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vše v platném znění

Nabízíme

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě1) 11, struktura platu: základní plat (22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelé praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • pružnou pracovní dobu
 • možnost občasné práce z domova
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, možnost využití dvou dětských skupin pro děti zaměstnanců
 • systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • pracoviště v centru Prahy

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem v českém jazyce4) prosím zasílejte na adresu kariera.magistrat@praha.eu. Do předmětu zprávy uveďte: „Volné místo na dobu určitou- specialista/tka projektu/SOV/VM40/21/Se“

Kontaktní osoba: Ing. Alfréd Richter, tel.: +420 236 004 418

Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny. 

Úplné oznámení naleznete na úřední desce nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/index.html.

Pracovní nabídka je platná po dobu vyvěšení oznámení na úřední desce hl. m. Prahy.