Ministerstvo vnitra ocenilo program Z kruhu ven

Nezisková organizace Ratolest Brno obdržela cenu za 2. nejlepší  projekt prevence kriminality na místní úrovni.  Program Z kruhu ven byl oceněn na celorepublikové konferenci dobré praxe 13. listopadu 2018 na Ministerstvu vnitra v Praze.

Soutěž „Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni“ vyhlašuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím odboru prevence kriminality. Smyslem soutěže je ocenění úspěšné preventivní práce v terénu a podpora výměny zkušeností a dobré praxe. Cena v soutěži se uděluje za nejlepší projekty prevence kriminality na místní úrovni dle každoročně zvoleného tématu.  Pro rok 2018 bylo zvoleno téma: „Nejlepší projekt prevence kriminality zaměřený na prevenci recidivy a resocializaci pachatelů trestné činnosti“.

Celkem se do výzvy zapojilo 6 projektů, které vyhodnotili členové Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality. Mezi prvními třemi oceněnými byly tyto projekty: „Nová šance, jak překročit minulost“ (projekty Systém prostupného zaměstnávání osob po výkonu trestu odnětí svobody + Program zaměstnanost a zadluženost pro osoby s trestní minulostí, realizátor RUBIKON centrum z.ú., nominace Krajský úřad Středočeského Kraje a Krajský úřad Karlovarského kraje), „Preventivní a resocializační program Z kruhu ven“ (realizátor Ratolest Brno, z.s., nominace Krajský úřad Jihomoravského kraje a Probační a mediační služba ČR) a „Práce s klienty v konfliktu se zákonem“ (realizátor Společnost podané ruce o.p.s, nominace Krajský úřad Olomouckého kraje). Ocenění byla předána na konferenci dobré praxe, konané 13. listopadu 2018, na Ministerstvu vnitra, kde byly jednotlivé projekty také prezentovány.

“Jsem hrdá na to, že se náš program Z kruhu ven umístil v celorepublikové konkurenci na 2 místě. Hodně to vypovídá o kvalitní práci našich kolegů z Centra prevence a resocializace, o jejich nasazení a postupných krocích, díky kterým program posunuli do dnešní podoby, za kterou získal své ocenění. Je to čest, že nás Krajský úřad Jihomoravského kraje a Probační a mediační služba vybrali a nominovali na tuto cenu. Moc bych jim chtěla touto cestou poděkovat jak za nominaci, tak za úžasnou spolupráci s Ratolestí Brno, která trvá již řadu let,” říká ředitelka Ratolesti Brno Lucie Kudrnová Vosečková.

Všechny projekty, které byly do soutěže přihlášené, budou v následujících měsících publikovány jako příklady dobré praxe na internetových stránkách www.prevencekriminality.cz.

Program Z Kruhu ven je preventivním a resocializačním programem pro mladistvé a mladé dospělé (15 – 30 let), kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Reaguje na potřebu dlouhodobé individuální práce s lidmi, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, dostali se do konfliktu se zákonem a mají zájem komplexně řešit vlastní životní situaci. Je vhodný rovněž pro osoby po návratu z výkonu trestu.

Veronika Dobrovolná
PR a média Ratolesti Brno