Nová vláda slibuje soudržnou společnost, jejíž základem jsou stabilní rodiny, participující občanská společnost, dostupná sociální péče a sociální služby

Vláda Petra Fialy schválila 6. ledna 2022 finální verzi Programového prohlášení vlády České republiky. Vláda slibuje podporu rodin, provedení změn v oblastech důchodového systému, v aktivní politice zaměstnanosti a zaměstnavatelů. Důraz by měl být kladen na dostupnost sociálních služeb, zajištění dostupného bydlení a aktivní boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě.

V rámci priorit z oblasti rodinné politiky by měla být umožněna flexibilnější distribuce péče v rodině a rodičovský příspěvek by mohli pobírat také prarodiče dítěte. Podpořena by měla být také síť poradenských služeb pro rodinu v krizi a primární prevence.

Velký potenciál má slíbené sjednocení systému péče o ohrožené rodiny a děti ze tří stávajících systémů pod MPSV s doplněním rodinné tématiky. V rámci pěstounské péče je cílem zavedení celostátního registru pěstounů a celkové zkvalitnění systému náhradní rodinné péče včetně péče příbuzenské.

Ve spolupráci s kraji, by měly být transformovány také služby pro ohrožené děti a navýšeny kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny.

Z oblasti sociálních služeb má vláda jako prioritu víceleté financování sociálních služeb, podporu terénních služeb, rozvoj sociální a zdravotní péče a provedení systémových změn, které by měly vést k větší provázanosti sociálních a zdravotních služeb. Podpory by se měly dočkat také pečující osoby v domácnostech.

Vláda chystá připravení novely zákona o sociálních službách, která má přinést eliminaci administrativní a byrokratické zátěže s důrazem na kvalitu služeb. Chce se zaměřit také na propojení resortních úřadů, online podávání žádostí, online komunikace mezi klienty sociálních služeb a poskytovateli sociálních služeb.

Více informací z praxe z oblasti SPOD a pěstounské péče pro vás připravujeme na začátek měsíce února.

Celé programové prohlášení vlády si můžete přečíst zde.

Michaela Horváthová,
redaktorka časopisu Sociální práce | Sociálna práca

Použitá literatura a zdroje

www.vlada.cz