identita

V termínu 22. – 26. 4. 2015 se v Táboře uskutečnila Jarní škola sociální práce, kterou uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí[1]. Tento nový koncept odborného setkání, který není ani konferencí, ani seminářem, ani školením, představilo ministerstvo poprvé loni na podzim. Zatímco ale Podzimní škola byla určená pro pracovníky z oblasti sociální prevence, na Jarní školu byli zváni především sociální pracovníci z oblasti péče. Čím tedy byla Jarní škola sociální práce? Ve sportovní terminologii existuje výraz „soustředění“, kdy se skupina sportovců vydá na několik dní na hezké místo, aby nejen trénovali, ale také aby si odpočinuli od každodenních povinností a nasbírali novou energii do dalších výkonů. Tento popis byZobrazit text

Nejdříve by bylo asi vhodné si říci, kdo je renesanční člověk. Wikipedie říká, že je to osoba všestranně nadaná, která se zajímá o mnoho oborů lidského vědění a umu, má rozhled nejen filosofický, ale i politický a společensko-kulturní, také se zajímá o vlastní tělo, umí cizí jazyky. Tento pojem vychází z historického období renesance, kdy došlo k prudkému rozvoji kulturního odkazu, vědeckého poznání, ale i samotného lidského myšlení. A jak tento pojem souvisí se sociálním pracovníkem? Tak k tomu mne přivedla řada důvodů, kdy jako sociální pracovnice musím splňovat řadu věcí – vzdělání, pokud možno hodně široké, tedy od základního až po vysokoškolské, a nejlepší by bylo mítZobrazit text

Již nějakou dobu si kladu otázku, proč sociální pracovnice a pracovníci tak málo veřejně vystupují a neobhajují práva svých klientů, jak by měli podle poslání sociální práce. Z vymezení sociální práce, které je uvedeno v Mezinárodním etickém kodexu, vyplývá, že cílem sociální práce je přispívat k sociální spravedlnosti a ochraně lidských práv. Praktickou realizaci takového cíle vnímám jako snahu obhajovat zájmy klientů sociální práce před jejich sociálním prostředím – především před zadavateli, politiky a veřejností. Může to znamenat vystupování v médiích, kde sociální pracovnice a pracovníci obhajují potřeby a zájmy svých klientů a přínosy sociální práce pro společnost, nebo obhajobu sociální práce a potřeb klientů přímo před zadavateli, politikyZobrazit text