Ostrava

Romodrom, o. p. s., byl založen v roce 2001 a v současnosti působí v 7 krajích České republiky. Jsme poskytovateli registrovaných sociálních služeb a vzdělávacích programů pro předškolní děti. Naší cílovou skupinou jsou lidé sociálně vyloučení či sociálním vyloučením ohrožení, a to bez ohledu na jejich etnický původ. Mezi čtyři nejčastější zakázky, se kterými uživatelé vyhledávají naše služby, patří i řešení problémů spojených s bydlením. Mnoho z uživatelů našich sociálních služeb bydlí v „dočasných“ typech bydlení, jako jsou například ubytovny, či v nevyhovujících prostorách (nelze je přiměřeně vytopit, některé nedisponují tekoucí vodou nebo jsou plné plísní, nachází se ve vyloučených lokalitách se špatnou občanskou vybavenostíZobrazit text

V roce 2014 byl na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě (FSS OU) akreditován a v září 2015 otevřen navazující magisterský studijní obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče (dále jen KAD) ve studijním programu Zdravotně sociální péče. Cíleně reaguje na soudobé a budoucí potřeby praxe spojené s řešením přesahů zdravotně sociální oblasti, jako je stárnutí obyvatelstva, zaměstnanost lidí v důsledku změn zdravotního stavu ad. Akreditaci oboru KAD předcházela mimo jiné analýza trhu práce a potřeb zdravotní a sociální politiky v ČR, které jsou explicitně či sekundárně vyjádřeny v různých národních i pracovních dokumentech týkajících se obyvatelstva v souvislosti se zdravím. Příkladem jsou Teze právní úpravy koordinace rehabilitace osob se zdravotnímZobrazit text

Spolek Aslido (Akční skupina s lidmi bez domova) se zapojuje do řešení obtížné životní situace lidí bez domova, otvírá dialog mezi aktéry v problematice bezdomovectví a přispívá k začleňování lidí do společnosti. V měsíci únoru 2015 se členové skupiny seznámili s projektem „Inteligentní záchranný modul“ od autora pana Jakuba Zaviačiče. Projekt nás zaujal z důvodu možného řešení situace lidí bez domova. Při bohaté diskusi skupiny Aslido nás napadaly různé otázky, ale sami jsme nenacházeli dostačující odpovědi. Aleš, člen skupiny, který určitou dobu pobýval na ulici, přišel s nápadem uskutečnit cestu do Brna, za autorem záchranného modulu, a zeptat se jej přímo na to, co nás ohledně projektu zajímá. V jeho snažení hoZobrazit text