paliativní péče

Případ, který se vyvíjel podle předpokladů Družka Vítka zatelefonovala na doporučení lékaře v nemocnici do mobilního hospice, vlastně nevěděla, co od nás může chtít, jen věděla, že chce mít svého druha doma a ne v nemocnici. Vítkovi bylo 45 let, s onkologickou diagnózou se léčil již delší čas, pobíral invalidní důchod III. stupně, nyní byla léčba ukončena. Vítek se svou družkou Klárou žil 22 let, měli spolu dvě děti ve věku 15 a 6 let, Klára měla z předchozího vztahu 20ti letého syna, který se svými dvěma dětmi (3 a 1,5 roku) a těhotnou ženou žil ve společné domácnosti. V bytě 2+1 tedy žili 4Zobrazit text

Pam Firth[1] se původně kvalifikovala jako sociální pracovnice a následně se vzdělávala v poradenství a rodinné a skupinové práci. Její raná kariéra byla v dětské a dospělé psychiatrii, kde zastávala několik vyšších funkcí. Pam Firth je členkou Asociace sociálních pracovníků paliativní péče ve Velké Británii a bývalou přednášející v oblasti sociální práce. Byla nadšenou členkou představenstva Evropské asociace paliativní péče a přednášela po celém světě. Má zájem o podporu sociálních pracovníků v oblasti paliativní péče v Evropě a zdůrazňuje potřebu kvalitního vzdělávání a výzkumu v oblasti psychosociální péče. Jak dlouho se věnujete sociální práci? Jako sociální pracovnice jsem se kvalifikovala před padesáti lety. Od téZobrazit text