práva dětí

Téma aktuální, téma tak často diskutované, téma, které nám dává naději, ale také téma, které nás dokáže zvednout ze židle. Proč je toto téma tak diskutované na to se pokusíme nahlédnout perspektivou odbornou, ale i laickou.  Rámcově se dotkneme legislativní úpravy nejlepšího zájmu dítěte, kdy tento je specifikován v několika pramenech práva a je běžně dostupný na internetových zdrojích. Legislativní úprava nejlepšího zájmu dítěte je tedy zakotvena mj. v Úmluvě o právech dítěte. Tento výbor OSN definuje jako „právo dítěte na celostní rozvoj a na plné a účinné požívání všech práv garantovaných Úmluvou o právech dítěte, včetně práva na příznivý rozvoj, práva na péči aZobrazit text

Chránit práva dětí a podporovat jejich bezpečné zapojování se do rozhodovacích procesů, které se jich bezprostředně dotýkají – takový je záměr Sociálně aktivizačního programu pro rodiny s dětmi organizace Ratolest Brno. Ta díky finanční podpoře z Norských fondů realizuje projekt „O dětech s dětmi“. Ratolest Brno dává dětem šanci vyrůstat ve fungujících rodinách a mladým lidem dostat se ze šikmé plochy. Základem práce je prevence, s úspěchem řeší příčiny problémů i jejich následky. Brněnská organizace Ratolest Brno realizuje široké spektrum činností. Poskytuje preventivní sociální služby – Nízkoprahový klub Pavlač, který pracuje s dětmi a mládeží v sociálně vyloučené lokalitě. Nízkoprahový klub Likusák, jenž se zaměřuje zejména na děti z brněnskýchZobrazit text