terénní sociální práce

Terénní interkulturní pracovník, který pracuje s migranty, je osoba, která vykonává práci v prostředí migrantů a je rodilým mluvčím jazyka dané komunity. Tato práce začíná „na ulici“ mimo oficiální kancelář a její náplní je aktivně vyhledávat potenciální klienty (v komunitách migrantů, klubech, na ulici, ubytovnách, nádraží, hřištích), protože ti se ne vždy dozvědí o službách, které pro ně mohou být přínosné. Je to tedy způsob šíření a cílení služby přesně tam, kde je potřeba. Terénní interkulturní pracovník motivuje klienta k začlenění se do společnosti. Jejich vztah tak musí být postavený na vzájemné důvěře.  Ana pracuje v InBázi jako terénní interkulturní pracovnice pro klienty ze zemí, kde je mateřským jazykem španělština.Zobrazit text

Nízkoprahový klub (NK) Pavlač funguje pod neziskovou organizací Ratolest Brno již 14 let a je rozdělen na 2 části. Klub pro děti je určen klientům ve věku 6-11 let a klub pro mládež je určen pro klienty ve věku 12-26 let, kteří žijí v sociálně vyloučené lokalitě v Brně, a jejichž dětství a dospívání je ovlivněno špatnou sociální nebo finanční situací jejich rodin. Ta bývá způsobena také riziky, která se pojí s daným prostředím (např. zvýšená kriminalita, drogy nebo nezaměstnanost). Klienti nízkoprahového klubu mají často potíže při hledání školy, práce nebo bydlení, stávají se obětí rasismu a diskriminace. Sociální pracovníci s klienty řeší jejich problémy a zároveň jimZobrazit text

Když na začátku roku 2012 přešla agenda nepojistných dávek z obcí III. a II. typu na úřady práce, začala pro tyto obce nová éra sociální práce s klienty. Realizace sociální práce se opírala a opírá o příslušnou legislativu – působnost obecního úřadu III. typu v oblasti sociální práce vede k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování a je upravena zákonem o sociálních službách. Zákon o hmotné nouzi upravuje řešení životní situace formou sociální práce u osob nacházejících se v hmotné nouzi obecním úřadem II. typu a újezdním úřadem. Obce obdržely příslušný metodický pokyn jak tuto sociální práci realizovat…  Uběhly dva roky a zkušenostiZobrazit text