Zveme na výcvikový a vzdělávací program „Supervize v sociální práci“

Zveme všechny naše čtenářky a čtenáře na výcvikový a vzdělávací program Supervize v sociální práci pořádaný Asociací vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), která vydává i časopis Sociální práce | Sociálna práce. Cílem vzdělávání organizovaného ASVSP je zvyšování kvality vzdělávání, propojování znalostí z různých oblastí a zvyšování odbornosti, rozhledu a nadhledu pedagogů, včetně jejich osobního rozvoje.

Tento výcvikový a vzdělávací program realizuje ASVPS ve spolupráci s Občanskou poradnou Brno. Navazuje na předchozí běh supervizního výcviku z let 2020–2022 a na společné projekty ASVSP, Modré linky a Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov SR v oblasti vzdělávání v supervizi v českém prostředí.

Vize výcviku

  • teoretický a praktický rámec supervize – vybavit absolventy základními znalostmi a dovednostmi v oblasti vybraných přístupů k supervizi,
  • identita – vytvořit podmínky pro postupnou identifikaci frekventantů s profesní skupinou supervizorů jako komplexně a integrovaně vnímané pozice v sociální práci,
  • osobní a profesní růst – vybavit absolventy základními prostředky pro cílenou práci na sobě

Pro koho je výcvik určen?

  • pomáhající profesionálové v oboru sociální práce,
  • vyučující na VOŠ nebo VŠ vzdělávajících v oblasti sociální práce nebo nelékařských zdravotnických povolání

Podívejte se na všechny informace o výcvikovém programu na webu ASVPS zde.