kvalita života

Cílem této studie je zjistit, jak jednotliví aktéři v sociálních službách vnímají důležitost jednotlivých domén sociálních služeb, jaké jsou jejich preference k zařazení těchto domén do standardů kvality sociálních služeb, jak se případně toto vnímání liší mezi aktéry a jaká je vzájemná vazba mezi vnímanou důležitostí a preferencí k zařazení do standardů. Zobrazit text

Stať publikuje výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, zda existuje souvislost mezi typem domácnosti seniorů a anticipovanou dostupností sociální opory seniorů v obtížné situaci a zda existuje souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory seniorů v obtížné situaci a kvalitou života seniorů ve zvolených indikátorech, a to v závislosti na typu jejich domácnosti.Zobrazit text

Součástí péče o pacienta v paliativní péči je péče o jeho rodinu. Péče o umírajícího příbuzného je velmi náročná, omezuje pracovní proces, rodinný život i sociální vztahy a často souvisí s fyzickou a psychickou zranitelností. Rozpoznání problémů a nenaplněných potřeb rodinných příslušníků pečujících o svého blízkého na konci života může pomáhat odborníkům v paliativní péči v poskytování přiměřených intervencí a může vést k lepším výsledkům paliativní péče. Zobrazit text