Nezařazené

Anotace Gender v sociální práci V roce 2025 vyjde první tematické číslo věnované genderové perspektivě v sociální práci. Poprvé se téma na stránkách časopisu objevilo v roce 2005 v čísle Rovnost příležitostí, které spojilo téma genderu s příjmovou nerovností. Za těchto dvacet let najdeme v časopise pouze 8 textů věnovaných tématu genderu, což svědčí o tom, že genderové tematice je v sociální práci věnována jen zřídka nějaká pozornost. Zajímavé je i to, kdy byly tyto texty publikovány. Jedná se o dva texty z roku 2005, dva z roku 2008, po jednom textu z let 2009, 2015 a dva texty z roku 2019. V roce 2008 se v našem časopise Radka Janebová zamýšlela nad tímto genderovým tichem aZobrazit text

Anotace Pandemie Od prosince roku 2019 se planeta Země potýká s pandemií SARS-CoV-2, onemocněním COVID-19. Za pandemii byla Světovou zdravotnickou organizací (WHO) prohlášena v březnu roku 2020. Pandemii přitom chápeme jako epidemii zasahující více kontinentů v určitém časovém období. Z historického hlediska prošlo lidstvo mnohými výraznými pandemiemi, přičemž tou nejzávažnější, z hlediska ztráty lidských životů, byla španělská chřipka, která propukla v letech 1918–1920 a sčítala 50 mil. obětí. Pandemie, v současné době onemocnění COVID-19, má značné dopady nejen v oblasti zdravotní, ekonomické, ale také sociální a psychologické. Dopady pandemie se promítají do života každého jedince a ovlivňují fungování jeho samotného i celé společnosti. Zpočátku pandemie se společnosti potýkaly s různými dezinformacemi, pandemie byla podceňovánaZobrazit text

Anotace Moudrost praxe sociální práce Profese sociální práce je legitimizována a udržována skrze to, čemu říkáme „profesní vědění“, tedy specializované vědění vytvářené a šířené určitou profesí. Profese si udržují svou sociální pozici skrze kontrolu toho, co je považováno za odborné vědění a jak je toto odborné vědění vytvářeno, komunikováno neodborníkům, ale i těm, kteří odborníky jsou nebo se jimi teprve stávají. Již v úvodu tedy vyvstává otázka, jak je vytvářeno odborné vědění v sociální práci a co je za něj považováno. Většina sociálních pracovníků využívá i souboru vědění, který vytvořili skrze zkušenosti ze své praxe a využíváme pro něj označení moudrost praxe. Vzniká prostřednictvím vzájemného působení praktickýchZobrazit text

Akademické texty posílejte do 31. 1. 2021 na akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 30. 7. 2021 na publicistika@socialniprace.cz. Číslo vychází 30. 9. 2021. Anotace Profesionalizace sociální práce Profese sociální práce se od svých počátků před více než sto lety ve světě dynamicky rozvíjí. Analýza formování a rozvoje profese ‒ tedy proces profesionalizace – nepochybně patří k vitálním a atraktivním tématům odborné diskuse. V našem geografickém kontextu byl vývoj sociální práce opakovaně negativně ovlivněn státní ideologií a politikou. Na straně druhé právě v našich krajinách byl obor sociální práce ve svých počátcích institucionalizovaný v kontextu vzniku samostatného Československa. V čase formování demokratické politiky státu a řešení státních hranic bylo zřejmé, že výrazné hospodářské a sociálníZobrazit text

Editor-in-chief:Libor Musil, Masaryk University, Czech Republic Deputy to the Editor-in-chief:Brian Littlechild, University of Hertfordshire, United KingdomEva Mydlikova, Trnava University in Trnava, Slovakia Editorial Board Members:Balaz Roman, Masaryk University, Czech RepublicBalogova, Beata, University of Presov, SlovakiaBarretta-Herman, Angeline, University of St. Thomas, Minnesota, USAErath, Peter, Catholic University of Eichstätt, GermanyEwijk, Hans Van, University for Humanistic Studies, NetherlandsGojova, Alice, University of Ostrava, Czech RepublicGulczyńska, Anita, University of Lodz, PolandHämäläinen, Juha, University of Eastern Finland, Kuopio, FinlandChytil, Oldrich, University of Ostrava, Czech RepublicJovelin, Emmanuel, Catholic University of Lille, FranceKeller, Jan, University of Ostrava, Czech RepublicKlusacek, Jan, Evangelical Theological Seminary College, Czech RepublicKristan, Alois, Jabok College, Czech RepublicMatulayova, Tatiana, PalackyZobrazit text