Nezařazené

Anotace Gender v sociální práci V roce 2025 vyjde první tematické číslo věnované genderové perspektivě v sociální práci. Poprvé se téma na stránkách časopisu objevilo v roce 2005 v čísle Rovnost příležitostí, které spojilo téma genderu s příjmovou nerovností. Za těchto dvacet let najdeme v časopise pouze 8 textů věnovaných tématu genderu, což svědčí o tom, že genderové tematice je v sociální práci věnována jen zřídka nějaká pozornost. Zajímavé je i to, kdy byly tyto texty publikovány. Jedná se o dva texty z roku 2005, dva z roku 2008, po jednom textu z let 2009, 2015 a dva texty z roku 2019. V roce 2008 se v našem časopise Radka Janebová zamýšlela nad tímto genderovým tichem aZobrazit text

Anotace V článcích publikovaných například v British Journal of Social Work nebo Social Work and Society, případně v kapitolách v monografiích vydávaných v zahraničí se objevují čím dál častěji texty publikující výsledky výzkumů zabývajících se proměnami charakteru sociální práce v sociálně-právní ochraně dětí. V Británii se stát zbavuje zodpovědnosti za ochranu dětí a sociálně- právní ochranu privatizuje. Ve Švédsku dochází k tomu, že v tak citlivé oblasti sociální práce, jakou je sociálně-právní ochrana dětí, jsou zaměstnáváni agenturní sociální pracovníci. Ve všech zemích se v sociálně-právní ochraně dětí prosazuje neustálá kontrola výkonu sociálních pracovníků a měření efektivity sociální práce a s ní související zaznamenávání všeho, co sociální pracovníci dělají.  V České republice a na Slovensku jsou výzkumyZobrazit text

The deadline to submit full papers from authors is July 31, 2023. Please send the full version of the manuscript to the administrator at journal@socialniprace.cz. You can also direct your questions and comments to the same place. The deadline for submission of research notes and book reviews is October 30, 2023. The publication date of the issue is February 29, 2024. Annotation In the wake of the Council of Europe’s longstanding work on citizens’ rights, user involvement is now clearly identified to improve access to social rights. In Europe, user involvement in social work is recognized as a right, but it takes different forms dependingZobrazit text

Anotace Výskumy realizované rôznymi inštitúciami či odborníkmi preukazujú, že problematika duševného zdravia populácie je neustále významnou témou naprieč klientskymi skupinami sociálnej práce. Podčiarkla to i nedávna situácia s celosvetovou pandémiou COVID-19 a s ňou spojený nárast výskytu úzkostných či depresívnych symptómov. Tento problém sa však netýka len klientov s diagnostikovanými duševnými ochoreniami, no pridávajú sa k nim i ďalšie, pre tento problém menej typické klientske skupiny. Jednou z najohrozenejších skupín sa v tomto smere javia mladí ľudia. Nedávny výskum realizovaný medzi vysokoškolákmi (Univerzita Komenského, 2020) preukázal, že duševné zdravie sa mierne, alebo výrazne zhoršilo u 72 % študentov, pričom medzi najčastejšie vykazované problémy patria depresie, úzkosť a sociálna úzkosť, psychotické symptómy, či rizikové užívanie alkoholu. JeZobrazit text

Anotace Pandemie Od prosince roku 2019 se planeta Země potýká s pandemií SARS-CoV-2, onemocněním COVID-19. Za pandemii byla Světovou zdravotnickou organizací (WHO) prohlášena v březnu roku 2020. Pandemii přitom chápeme jako epidemii zasahující více kontinentů v určitém časovém období. Z historického hlediska prošlo lidstvo mnohými výraznými pandemiemi, přičemž tou nejzávažnější, z hlediska ztráty lidských životů, byla španělská chřipka, která propukla v letech 1918–1920 a sčítala 50 mil. obětí. Pandemie, v současné době onemocnění COVID-19, má značné dopady nejen v oblasti zdravotní, ekonomické, ale také sociální a psychologické. Dopady pandemie se promítají do života každého jedince a ovlivňují fungování jeho samotného i celé společnosti. Zpočátku pandemie se společnosti potýkaly s různými dezinformacemi, pandemie byla podceňovánaZobrazit text

Anotace Moudrost praxe sociální práce Profese sociální práce je legitimizována a udržována skrze to, čemu říkáme „profesní vědění“, tedy specializované vědění vytvářené a šířené určitou profesí. Profese si udržují svou sociální pozici skrze kontrolu toho, co je považováno za odborné vědění a jak je toto odborné vědění vytvářeno, komunikováno neodborníkům, ale i těm, kteří odborníky jsou nebo se jimi teprve stávají. Již v úvodu tedy vyvstává otázka, jak je vytvářeno odborné vědění v sociální práci a co je za něj považováno. Většina sociálních pracovníků využívá i souboru vědění, který vytvořili skrze zkušenosti ze své praxe a využíváme pro něj označení moudrost praxe. Vzniká prostřednictvím vzájemného působení praktickýchZobrazit text