2/2017

Uprchlíci a sociální práce

31.3.2017 Ivana Taševská recenzovaný článek

Cílem článku je prozkoumat, zdali a jakým způsobem je v médiích reflektována v české společnosti problematika střídavé péče.Zobrazit text

31.3.2017 Jaroslava Štastná, Eva Křížová recenzovaný článek

Stať tematizuje teoretická východiska sociální práce, o kterých oborová literatura pojednává jako o tzv. paradigmatech sociální práce. Autorky analyzují některé z existujících přístupů a s odkazem na specifika zaměření výuky na Evangelické teologické fakultě UK představují koncept paradigmat rozšířený o další položky.Zobrazit text

31.3.2017 Martina Žáková, Daniela Strýčková recenzovaný článek

Sociálna práca s azylantmi a cudzincami s poskytnutou doplnkovou ochranou je novším poľom sociálnej práce na Slovensku. Sociálna práca v tejto oblasti je poskytovaná prostredníctvom sociálnych pracovníkov pracujúcich pre dve mimovládne organizácie.Zobrazit text

31.3.2017 Angela Almašiová, Katarína Kohútová, Daniel Markovič recenzovaný článek

V predkladanej práci autori sústredili pozornosť na postoje študentiek a študentov sociálnej práce voči utečencom. Poznanie ich postojov je dôležité vzhľadom na to, že sociálni pracovníci zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečovaní ochrany a primeranej starostlivosti o utečencov.Zobrazit text