5/2023

Oběti a pachatelé

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

když jsme v červnu 2022 oslovovali potenciální autorky a autory textů do čísla 5/2023 na téma „Oběti a pachatelé“, chtěli jsme vystoupit ze stereotypního a individualistického pojetí sociální práce. Proto jsme vyzývali k přehodnocení binárního a protikladného vnímání obou pojmů.Zobrazit text

Cílem článku je relativizovat kategorie „pachatel/ka“ a „oběť“, které mají tendenci redukovat kontext páchání trestné činnosti a tím také možnou sociální práci s vězněnými a propuštěnými osobami a také preventivní strukturální změny. Zobrazit text

Cieľom výskumu bolo analyzovať skúsenosť obetí sexuálneho zneužívania so sekundárnou viktimizáciou. Konkrétne sme identifikovali, akým konaním či nekonaním profesionálov a laikov bola sekundárna viktimizácia obetiam spôsobená a aké determinanty pôsobili na prehovorenie, prípadne neprehovorenie o sexuálnom zneužívaní.Zobrazit text

Cílem článku je zjistit, jak je „ne-motivace“ klientů konstruována v rámci interakce klientů a sociálních pracovnic v mikro-, mezo- a makroúrovňových kontextech z pohledu odborné literatury.Zobrazit text