Ekonom / ekonomka (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy obsazuje na dobu určitou pracovní místo ekonom / ekonomka v odboru sociálních věcí (kód 3084). Zkrácený pracovní úvazek (20 hod./týdně).

Úplné oznámení naleznete na úřední desce nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/index.html.

Stručná náplň práce:

 • posuzování požadavků příspěvkových organizací financovaných v rámci realizace projektů
 • zpracovávání statistických údajů za příspěvkové organizace a vyhodnocování ekonomických ukazatelů
 • zajištění finančního řízení projektů a jednotlivých aktivit v přípravné a realizační fázi
 • zajišťování činností souvisejících se správou svěřeného rozpočtu (zejm. provádění přesunů finančních prostředků mezi položkami, sestavování podkladů pro návrh rozpočtu, kontrola čerpání a využívání finančních prostředků, zpracování podkladů pro rozbory hospodaření)
 • evidence nemovitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím
 • evidence smluv
 • příprava podkladů pro jednání orgánů hl. města Prahy

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost

Požadavky

 • VŠ vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • znalost problematiky projektů financovaných z EU
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (zejména MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet)
 • komunikační schopnosti, včetně vyjadřovacích schopností v písemném i mluveném projevu
 • samostatné rozhodování a řešení problémů, analytické schopnosti

Nabízíme

 • pracovní poměr na dobu určitou po dobu realizace projektů (nejdéle do konce roku 2022)
 • odměňování v platové třídě 11 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příl. 1), osobní ohodnocení po zapracování
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • místo výkonu práce a pracoviště v centru Prahy
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • benefitový systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, dvě dětské skupiny pro děti zaměstnanců a řadu dalších zajímavých benefitů

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem v českém jazyce prosím zasílejte do 22. června 2021 na adresu kariera.magistrat@praha.eu. Do předmětu zprávy uveďte: „Volné místo na dobu určitou – ekonom/ka/SOV/DU/3084/VM22/21/Se“