Metodik / metodička kontrolních činností (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici metodik / metodička kontrolních činností v odboru sociálních věci Magistrátu hl. m. Prahy (kód 2281).

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?typ=19&odbor=0&strana=1&stranavel=20

Jaká bude Vaše náplň práce

 • zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků
 • předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření
 • zpracování finanční analýzy k rozborům hospodaření příspěvkových organizací
 • koordinace ekonomických kontrol subjektů, které hl. město Praha financuje
 • zpracovávání metodických postupů v oblasti finančních kontrol a jejich implementace v systému financování příspěvkových organizací
 • koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace, přijímáním podpor a dotací, plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory v oblasti sociálních služeb

Jaké požadavky byste měl/a splňovat

 • VŠ vzdělání magisterské nebo bakalářské
 • znalost zákona o finanční kontrole, a vyhlášky, kterou se provádí zákon o finanční kontrole
 • znalost zákona o účetnictví, účetních standardů a účetnictví příspěvkových organizací
 • znalost procesu finančního vypořádání smluv
 • znalost zákona o sociálních službách, a vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, vše v platném znění
 • znalost práce na PC (MS Office)

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Co Vám můžeme nabídnout 

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, základní plat v rozmezí od 22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelné praxe, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
 • pracoviště v centru Prahy
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • možnost získání služebního bytu
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 24. března 2022 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.