Metodik / metodička služeb sociální prevence (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně obsazujeme ve výběrovém řízení pozici metodik / metodička služeb sociální prevence v odboru sociálních věcí  Magistrátu hlavního města Prahy.

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?typ=19&odbor=0&strana=1&stranavel=20

Co Vás na této pozici čeká

 • spolupráce při tvorbě sítě služeb sociální prevence ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb
 • komunikace s poskytovateli služeb sociální prevence ve vazbě na tvorbu sítě sociálních služeb
 • propojování sítě služeb sociální prevence na území hl. m. Prahy se systémem financování těchto služeb
 • vedení pracovních skupin k tvorbě metodiky a standardů v oblasti služeb sociální prevence
 • hodnocení obsahů žádostí poskytovatelů sociálních služeb o dotaci či grant
 • metodické usměrňování a koordinace aktivit v oblasti problematiky bezdomovectví na území hl. m. Prahy
 • metodické usměrňování a zajišťování aktivit ve vazbě na reformu psychiatrické péče

Požadujeme

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • znalost dalších souvisejících předpisů
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • organizační schopnosti
 • schopnost samostatného rozhodování, zodpovědnost

Výhodou

 • praxe v oblasti sociálních služeb
 • znalosti v oblasti rozvoje kvality a sociálních služeb, zejména se zaměřením na osoby bez přístřeší a reformu psychiatrické péče
 • znalost souvisejících koncepčních materiálů hl. města Prahy
 • praxe ve veřejné správě

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Co Vám můžeme nabídnout?  

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, struktura platu: základní plat (22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelé praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna
 • možnost občasné práce z domova
 • čerpání benefitů v systému Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, možnost využití dvou dětských skupin pro děti zaměstnanců
 • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
 • pracoviště v centru Prahy

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu. 

Přihlášku s požadovanými doklady v uzavřené obálce je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 22. července 2022 do 11:00 hod.  v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.

Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny