Pracovník/ce v soc. sl. (Mělník)

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „Pracovník/nice v sociálních službách organizační složky Služby prevence města Mělníka

Místo výkonu práce: Město Mělník; Služby prevence města Mělník

Charakteristika vykonávané činnosti: pomoc osobám v tíživé životní situaci, péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci, zajišťování základního poradenství, poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé sociální situace, technické a provozní zajištění budov apod.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Požadavky:

 • SOŠ, SŠ nebo VOŠ vzdělání v oblasti sociální práce nebo příbuzných oborů dle zákona 108/2006 Sb.
 • případně úspěšné absolvování kurzu Pracovník v sociálních službách
 • kreativitu, samostatnost a spolehlivost
 • dobré komunikační, organizační a prezentační schopnosti
 • vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
 • prokazatelný zájem o danou problematiku včetně znalosti daných oblastí
 • znalost problematiky standardů sociálních služeb
 • uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel, internet, e-mail atd.)
 • ochotu stále se učit a pracovat na vlastním rozvoji
 • řidičský průkaz skupiny B

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
 • motivační dopis
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp.kopie osvědčení z kurzu Pracovník v sociálních službách
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Předpokládaný termín nástupu: 1.1.2015

Lhůta pro podání přihlášky: 14.11.2014

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu Městský úřad, personální a mzdové oddělení, nám. Míru 1, 27601 Mělník bližší informace na tel. č. 605 703 597

e-mail: e.vetesnikova@melnik.cz
web: http://www.melnik.cz