Specialista / specialistka adaptace-integrace ukrajinských uprchlíků v oblasti sociální pomoci (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici specialista / specialistka adaptace-integrace ukrajinských uprchlíků v oblasti sociální pomoci v odboru sociálních věcí na dobu určitou.

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP

https://eud.praha.eu/pub/deska/6000004/4/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BS14WS4%230/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BS14WS4/UD_volne-misto_SOV_3443_specialista_adaptace-integrace_VM7-24.pdf

Jaká bude Vaše náplň práce

 • metodická, poradenská a konzultační činnost v oblasti pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny
 • koordinace aktivit při zajišťování jejich adaptace-integrace, včetně naplňování projektu „Strategické řízení a krajská koordinace tématu adaptace-integrace uprchlíků z Ukrajiny v roce 2024“ v oblasti sociální pomoci
 • zajišťování provázanosti činností v rámci poskytování sociálního poradenství a souvisejících sociálních služeb
 • spolupráce při zajišťování dostupnosti nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a zajišťování přesunu osob do nového ubytovacího zařízení
 • zpracování a příprava krajské metodiky sociální práce s ukrajinskými uprchlíky
 • spolupráce při zajišťování finančních zdrojů pro poskytovatele sociálních služeb hl. m. Prahy
 • spolupráce s městskými částmi, MPSV, NNO, orgány SPOD a dalšími subjekty v rámci výměny a sdílení informací a příkladů dobré praxe
 • koordinace postupů prací, kontrola dodržování harmonogramu a výstupů z projektu, reportování o
 • zpracování podkladů týkajících se projektových aktivit pro jednání Rady hl. města Prahy a jejích komisí a Zastupitelstva hl. města Prahy a jeho výborů, včetně evidence a kontroly uložených termínů
 • vedení evidence a zabezpečení archivace dokumentů vztahujících se ke svěřeným agendám

Jaké požadavky byste měl/a splňovat

 • VŠ Mgr. Bc.
 • velmi dobrou znalost práce na PC (MS Office)
 • komunikační schopnosti a dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném projevu
 • samostatné rozhodování a řešení problémů, analytické schopnosti
 • schopnost týmové práce
 • pečlivost, spolehlivost, ochotu učit se novým věcem

Výhodou

 • znalost ukrajinského jazyka
 • vzdělání dle § 110 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálních služeb
 • zkušenost s pomocí ukrajinským uprchlíkům
 • zkušenosti ze sociální oblasti nebo veřejné správy
 • zkušenost s grantovým řízením

 Co Vám můžeme nabídnout 

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • možnost využití Multisport karty
 • příspěvek na bydlení
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Do výběrového řízení uchazeč/ka podává přihlášku, ve které uvede: označení výběrového řízení a název obsazované pracovní pozice, jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (úplná adresa včetně PSČ), kontaktní údaje (e-mail, telefon).

K přihlášce připojí: strukturovaný profesní životopis v českém jazyce, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, dovednostech a dosaženém vzdělání.

Přihlášku do výběrového řízení s životopisem v českém jazyce prosím zašlete nejpozději do    6. února 2023 na adresu kariera.magistrat@praha.eu.

Do předmětu zprávy uveďte: Volné místo na dobu určitou– specialista / specialistka adaptace-integrace ukrajinských uprchlíků v oblasti sociální pomoci /SOV/3443VM7/24/S.