dětské domovy

Ilustrační fotka k článku Dětské domovy jinak

V Pardubickém kraji se dlouhodobě věnujeme zkvalitnění péče o ohrožené děti a rodiny, ať se jedná o zajištění dostatečného množství terénních sociálních služeb pro ohrožené děti a rodiny po celém území kraje, tak i o služby pro děti se zdravotním postižením, autismem, ale také nastavování změn v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Už sedm let měníme naše dětské domovy. Věříme, že přirozené prostředí, individuální přístup k dětem a vedení k samostatnosti je lépe připraví na období po opuštění pobytových zařízení. Pobyt v ústavech na život nepřipraví Před zahájením procesu změn se život více než 150 dětí v pěti dětských domovech v kraji nijak nelišil od způsobu života dětí v jiných ústavních zařízeníchZobrazit text

Děti v ústavní péči často nepoznaly, jak funguje standardní rodina. Jejich vlastní rodinné zázemí selhalo. V tzv. rodinných skupinách se o to sice pracovníci dětských domovů snaží, dítě má ale několik vychovatelů a dalších často 7 dětí, se kterými se o dospělého musí dělit. Proto není v jejich možnostech zajistit jim to, co zažívají děti v rodinách. Alespoň částečnou pomocí by mohla být hostitelská péče. Skrývá i svá rizika, ale může být pro dítě vhodnou alternativou k institucionální péči. Obohatí ho o zážitky, jež by jinak nemělo šanci zažít. Hostitelská péče bohužel není v ČR právně zakotvený termín, ale má svá pravidla a pojistky. Zúčastněné strany jsou kromě daného dítěte, dětskéhoZobrazit text

Problematika mladých ľudí opúšťajúcich detské domovy na Slovensku nie je neznámou témou. Každoročne ukončí ústavnú starostlivosť dovŕšením plnoletosti okolo 300 mladých ľudí. Po mnohých rokoch starostlivosti v zariadení by len málokto predpokladal, že ich hlavným problémom bude práve nepripravenosť na samostatný život v spoločnosti. V optimálnych podmienkach dieťa opúšťa svoju biologickú rodinu v čase, keď je na to pripravené, prípadne je postupný odchod ovplyvňovaný zvládnutím niektorých míľnikov, napr. štúdiom (prebiehajúcim alebo ukončeným), vstupom do pracovného procesu, nadviazaním partnerského vzťahu, rozbiehajúcou sa kariérou, a to všetko sprevádzané subjektívnym pocitom dospelosti.   V krízových situáciách, kedy je dieťa umiestnené do detského domova alebo do iného zariadenia ústavnej starostlivosti z dôvodu zlyhania rodiny,Zobrazit text