mezioborová spolupráce

Rodiče se na sociální službu rané péče obrací v situaci, kdy se zdravotním stavem jejich dítěte není vše v pořádku a jeho vývoj je ohrožen. Raná péče je v takto těžké životní situaci připravena podpořit celou rodinu; provázíme rodinu během prvních měsíců a let života dítěte, jsme jí oporou po stránce psychické, nasloucháme, poskytujeme informace, provádíme odborné poradenství.  Na rodičích leží v tomto období velká odpovědnost, doprovázená obrovskou nejistotou. Rodiče se přirozeně snaží svému dítěti poskytnout co nejlepší podmínky a podporu k jeho rozvoji, často to však pro ně znamená každodenní zátěž, a to v dlouhodobém horizontu. Aby tyto často nelehké situace zvládali, potřebují především dobře porozumět situaci, vědět, co a pročZobrazit text

Jedním z druhů sociální práce v prostředí školy – ať už základní, střední či vysoké – je koncept komunitních škol, který je velmi populární v USA a první pokusy o jeho zavedení se u nás uskutečnili již v devadesátých letech minulého století. V současné době existuje v ČR přes sto komunitních škol. Na otázky k tématům směřování komunitních škol, místo a cíle sociální práce ve školách a problémy integrace sociální práce do škol mi odpovídal Marek Lauermann, bývalý učitel a zástupce ředitele školy, v současnosti propagátor konceptu komunitních škol a přenašeč zahraničních zkušeností.   Marek Lauermann se narodil 16. března 1973 v Kutné Hoře a dnes žije v Brně – Žabovřeskách. Dlouhodobě se zabývá rozvojemZobrazit text