Platforma pro sociální bydlení

Ilustrační fotografie k článku Vyletět z hnízda a neskončit přitom v ústavu

Jak daleko jsme došli na cestě k tomu, aby pobytové služby pro lidi s mentálním postižením umožňovaly svým klientům žít jako ostatní? Odpověď nabízí výzkumná zpráva Žít jako ostatní [1] založená na dosud nejrozsáhlejším zjišťování svého druhu uskutečněném v roce 2021 v rámci projektu Z Hnízda, který realizuje organizace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. ve spolupráci s Jednotou pro deinstitucionalizaci – JDI, z.s. V rámci výzkumu byly získány vybrané základní informace o všech domovech pro osoby se zdravotním postižením (DOZP), chráněných bydleních a domovech se zvláštním režimem (DZR), do jejichž cílové skupiny patří lidé s mentálním postižením. Výsledkem není detailní obrázek o stavu deinstitucionalizace.Zobrazit text

Vít Lesák vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později Rozvojová studia na London School of Economics and Political Science (LSE) ve Velké Británii. Po dvou letech práce v zahraničí (Londýn, Angola) působil pět let ve vládní Agentuře pro sociální začleňování, nejprve jako lokální konzultant ve dvou obcích v Ústeckém a Středočeském kraji, později jako metodik lokálních konzultantů zejména v moravských lokalitách. V průběhu těchto let poznal sociální politiky na úrovni místní (v celkem asi 20 obcích), krajské i centrální. Poslední rok působí jako konzultant pro sociální začleňování a inovativní projekty při Odboru sociální péče Magistrátu města Brna a také jako ředitel Platformy pro sociální bydlení. Proč Platforma pro sociálníZobrazit text