postižení

Muž na vozíku k projektu propodporu.cz

Aliance pro individualizovanou podporu (AIP) spustila v listopadu loňského roku kampaň #ProPodporu šitou na míru. Jedná se o projekt, který se snaží upozornit na nedostatky a nevhodnost podpůrných služeb, celá Aliance pak usiluje o změnu ve zdravotním a sociálním systému pro všechny lidi s postižením nebo chronickým onemocněním. Minisérie přináší několik příběhů ilustrujících situaci lidí, kterým chybí individualizovanápomoc. Máte ve svém okolí někoho s podobnou zkušeností? Podívejte se na https://www.propodporu.cz/pribehy. Seriál ke zhlédnutí naleznete i na YouTube zde.Zobrazit text

Recenze knihy: Martina Venglářová, Petr Eisner a kol. Sexualita osob s postižením a znevýhodněním. Praha: Portál, 2013. Sexualita patří k základním lidským potřebám a je hodnotnou součástí života všech lidských bytostí bez rozdílu. Přes tento nezpochybnitelný fakt však můžeme vysledovat, že osoby se zdravotním postižením/znevýhodněním byly prizmatem medicínského modelu velmi často vnímány jako „pasivní příjemci péče“, kteří jsou „asexuální“, což generovalo řadu mýtů o jejich sexuálních potřebách. Humanizační tendence ve společnosti odrážející paradigmatický posun k sociálnímu modelu postižení (Pfeiffer, 2005) však mají za následek, že postupně dochází ke zplnomocnění těchto jedinců jako aktivního subjektu sexuálních práv. Nastíněný myšlenkový přerod, podpořený mj. Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením (2007), způsobuje, že ačkolivZobrazit text

Přestože zdraví sourozenci dětí s postižením jsou velmi početnou skupinou (80 % dětí s postižením má sourozence), bývá tato skupina dětí odborníky a dospělými často přehlížena a opomíjena.     Kniha Speciální sourozenci obsahuje informace o potřebách a obtížích zdravých sourozenců, náročných situacích, které se s onemocněním sourozence pojí, a také náměty, jak se s nimi vyrovnávat a vytěžit z nich to dobré – semknutí rodiny, zvýšení její soudržnosti, osobní růst jednotlivých členů, navýšení lidskosti, moudrosti, soucitu a porozumění druhým.   Uvedené zkušenosti a příběhy vycházejí zejména z práce se sourozenci dětí s poruchami autistického spektra, mohou být ale zdrojem inspirace a podpory i proZobrazit text