Ratolest Brno

Dobrovolnické centrum funguje pod organizací Ratolest Brno již od roku 2005, Ratolest Brno vyrostla na principech dobrovolnictví, které je nedílnou součástí celé organizace. Poskytujeme zde služby zájemcům o dobrovolnictví a propojujeme je s našimi partnerskými organizacemi, které mají chuť a vůli zapojit dobrovolníky do svých činností – dobrovolnictví probíhá v akreditovaném režimu (akreditace Ministerstva vnitra ČR) a zaměřuje se na pomoc klientům sociálních služeb – naši dobrovolníci se tak podílejí na zkvalitňování života ohrožených dětí, osob se zdravotním postižením a seniorů. Dobrovolnictví v sociálních službách může přinést pocit radosti a uspokojení ze smysluplné činnosti a prospěšnosti společnosti, získání nových zkušeností, dovedností a informací, navázání nových kontaktů a vztahů, smysluplnéZobrazit text

Pokud máte nápad, který by mohl být inovativní, věříte v jeho úspěch a ještě k tomu máte dostatek financí na jeho realizaci, máte vyhráno. Co však dělat v případě, kdy by onen nápad byl, nadšení a víra v úspěch taky, ale ty peníze vám chybí? Síla crowdfundingu Čím dál častěji se právě nadšení lidé s inovativními myšlenkami spoléhají na nové fundraisingové platformy, tzv. crowdfundingové kampaně, díky kterým mohou v relativně krátkém čase získat peníze pro svůj projekt. Princip fungování crowdfundingu není složitý. Se svým záměrem se zaregistrujete do některé z fungujících platforem (např. Nakopni mě, Hithit, Kreativci sobě aj.), kvalitně zpracujete svůj projektový záměr a vytvoříte opravdu zajímavé video. Dále připravíte odměny,Zobrazit text

Chránit práva dětí a podporovat jejich bezpečné zapojování se do rozhodovacích procesů, které se jich bezprostředně dotýkají – takový je záměr Sociálně aktivizačního programu pro rodiny s dětmi organizace Ratolest Brno. Ta díky finanční podpoře z Norských fondů realizuje projekt „O dětech s dětmi“. Ratolest Brno dává dětem šanci vyrůstat ve fungujících rodinách a mladým lidem dostat se ze šikmé plochy. Základem práce je prevence, s úspěchem řeší příčiny problémů i jejich následky. Brněnská organizace Ratolest Brno realizuje široké spektrum činností. Poskytuje preventivní sociální služby – Nízkoprahový klub Pavlač, který pracuje s dětmi a mládeží v sociálně vyloučené lokalitě. Nízkoprahový klub Likusák, jenž se zaměřuje zejména na děti z brněnskýchZobrazit text