sebereflexe

Jedním z nejnáročnějších požadavků sociální práce je požadavek reflexivity. Schopnost reflektovat jednání své i jednání ostatních – především klientů a klientek a zároveň reflektovat sociálně-strukturální procesy je pro úspěšné vykonávání role sociálního pracovníka či pracovnice zásadní. V takovém případě můžeme hovořit o hluboké reflexi. Hluboká reflexe můžeme rozdělit do několika rovin. První rovinou je reflexe vlastních analytických a interpretačních rámců, jejichž prostřednictvím hodnotíme jednání ostatních. Druhou rovinou je reflexe jednání ostatních, především pak reflexe smyslu jejich jednání a důvodů, které je vedou k tomu, že jednají tak, jak jednají. Třetí a pravděpodobně nejobtížnější je reflexe dopadů sociální služby na klienty a klientky či sociální prostředí, ze kteréhoZobrazit text

Kniha známého spisovatele autentickým a odvážným způsobem zaznamenává jako jedna z prvních svého druhu jeho postupný propad do deprese a následnou cestu k uzdravení. Popisuje události od jeho cesty do Paříže v roce 1985, kdy se začal jeho stav povážlivě zhoršovat, a formou koláže zážitků, sebereflexí, spekulací a reportážního líčení odhaluje příčiny a důsledky deprese, poukazuje na roli této nemoci v životě jiných spisovatelů (Camus, Levi, Gary) a osobností, a vůbec otevírá mnohá do té doby spíše přehlížená témata spojená s depresí. Naléhavost umělecké výpovědi je spojena s mnoha praktickými postřehy a úvahami, a i proto se Viditelná temnota, poslední velké dílo Williama Styrona, stala svého druhu klasikou. Doslov ke knizeZobrazit text