síťování

Pod pojmem terénní práce v prostředí zábavy si běžně člověk znalý obdobných služeb nejspíše představí pracovníky, jak se v klubu baví s návštěvníky o nástrahách nočního života, případně jak pečují o osoby, které to přehnaly ať už s alkoholem nebo jinými látkami. Potenciální oblast působení je však mnohem širší, než se může na první pohled zdát. Hlavní rizika, na které se program Hard & Smart Společnosti Podané ruce zaměřuje, jsou užívání jak legálních, tak nelegálních látek, rizikový sex, ochrana sluchu a zdraví obecně, bezpečný návrat z akce domů aj.Zobrazit text

Případ s dobrým koncem V případě, o kterém píšeme, chválíme velmi dobrou spolupráci se školou i s OSPOD. Do naší organizace přišel otec pečující o dvě děti. Dcera Jana chodila do 6. třídy na základní škole. Dceři Mirce bylo 15 let, v té době pobývala ve výchovném ústavu, a domů jezdila jen občas na víkendové propustky. Matka obou dcer krátce předtím odešla z domova, žila na ulici a o rodinu a dcery neprojevovala zájem. Všechna péče o dcery a domácnost ležela na otci, což pro něj nebylo lehké. První, o čem jsme s otcem jednali, a co bylo spouštěčem kontaktu rodiny s námi, byly vši, které už nějakou dobu měla dceraZobrazit text