sociální sítě

Informací je na českém internetu velké množství. Ne všechny jsou však ověřené, a nelze se tedy na ně plně spolehnout. Z tohoto důvodu jsme se v Centru pro dítě a rodinu Valika, z.s. rozhodli spustit projekt #zeSPODu, který přináší ozdrojované informace z oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb pro rodiny a děti. Projekt #zeSPODu vyjma webových stránek www.zespodu.cz nabízí i propojení se svými čtenáři prostřednictvím sociálních sítí Instagram a Facebook. První jmenovaná sociální síť má podle dostupných informací v Česku přibližně 3 miliony uživatelů (České noviny, 2021). Nejvíce ji využívají lidé do 30 let. Stále však platí, že nejvíce Čechů využívá Facebook. Pro prezentaci informací zeZobrazit text

Patří1 k četným paradoxům konceptu sociální exkluze, že o vyloučení ze společnosti se hovoří v téže době, kdy je obraz společnosti coby integrovaného celku nahrazován představou rozchodu jednotlivců se systémem. Jednotlivci se stále méně považují za sociálně determinované a stále více nárokují práva na individuální volby, jež prý rovněž nejsou sociálně nijak vázány. Diskurz sociálního vyloučení tak paradoxně podporuje představu pevně integrované společnosti v době, kdy už taková není. Odtud iluzornost navrhovaného řešení v podobě integrace. Jak integrovat do společnosti, která se očividně dezintegruje a ve které je právě dezintegrace vydávána za projev větší svobody jejích členů? Z tohoto pohledu padají mezi sociálně vyloučené ti, kdo nejsou (na rozdíl od dobřeZobrazit text